Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ


 
1.   του Συλλόγου Περιβάλλον και Πολιτισμός «kireas.org» 2.   του Συλλόγου Επαγγελματιών Παραλίας Αγίας Άννας «Άγιος Βασίλειος» 3.   της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Βόρειας Εύβοιας ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΠΕ 4.   της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Βόρειας Εύβοιας – Αλοννήσου – Σκιάθου – Σκοπέλου «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 5.   της Κίνησης Δημοτών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας

 

ΠΡΟΣ 1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακό Συμβούλιο email: periferiarxis@pste.gov.gr    2. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας –  Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού υπόψη κ. Αντώνη Τερζή email: dixope@otenet.gr 3. κα Μάρθα Χουσιανάκου, νόμιμη εκπρόσωπο αναδόχου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» Ομήρου 60, 17121 Ν. Σμύρνη - email: edpsa@tee.gr


ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευση Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση με την επιχειρούμενη ίδρυση Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) και  μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο φυσικό αέριο στην περιοχή Μαντουδίου

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η απο 17 Ιανουαρίου 2013 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε σύσκεψη την 24 Ιανουαρίου 2013          

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είναι γνωστό ότι εδώ και 3 χρόνια περίπου επιχειρείται απο τον όμιλο ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, να ανατραπεί βίαια ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και οι προοπτικές μεγάλου τμήματος της Βόρειας Εύβοιας με την ίδρυση στην περιοχή Μαντουδίου Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) ή άλλως κατά τον νεότερο νόμο 3982/11 Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου Α, που θα μπορεί να συγκεντρώνει δραστηριότητες οποιουδήποτε βαθμού όχλησης και που θα περιλαμβάνει αρχικά ένα γιγαντιαίο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό φυσικού αερίου ισχύος 1.160 MW, ο οποίος θα καταστήσει αυθαίρετα την εν λόγω ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας περιοχή το 2ο ενεργειακό κέντρο της χώρας μετά την Πτολεμαϊδα.

Ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ επικαλείται στην σχετική ΜΠΕ ως πρόσχημα για την ίδρυση ΒΙ.ΠΕ. δηλαδή υποδοχέα υψηλής όχλησης στην περιοχή Μαντουδίου την επανέναρξη της επι 14ετία αδρανούς εξορυκτικής δραστηριότητας λευκολίθου (παλιές εγκαταστάσεις Σκαλιστήρη), η οποία όμως αποτελεί δραστηριότητα μέσης όχλησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παραπάνω παράνομη επιχειρηματική επιδίωξη της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ προσκρούει όχι μόνο στη βούληση της πλειοψηφίας των κατοίκων της περιοχής που νομίμως επι δεκαετίες δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, στην δασοπονία, στις αγροτικές καλλιέργειες, στην αλιεία, στην κτηνοτροφία, στην παραδοσιακή ρητινοκαλλιέργεια κλπ, αλλά και στο σύνολο του υπερκείμενου θεσμοθετημένου Χωροταξικού Σχεδιασμού (Γενικό Πλαίσιο – Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό - Ειδικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία), παραβιάζει δε ακόμη και τον πρόσφατο Ν. 3982/11 (Αρθρο 44 παρ.6).

Μέχρι σήμερα, οι συγκεκριμένες παράνομες επιχειρηματικές επιδιώξεις της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ έχουν την αμέριστη συνδρομή όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών (ιδίως του ΥΠΕΚΑ και του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων).

Απο την προσεκτική ανάγνωση του κειμένου και των χαρτών του Α1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» διαπιστώνεται ότι και ο ανάδοχος της εν λόγω μελέτης αντιμετωπίζει θετικά και υιοθετεί τις εν λόγω επιχειρηματικές επιδιώξεις της ΤΕΡΝΑ, οι οποίες είναι ασύμβατες με τις υπάρχουσες δραστηριότητες και υπονομεύουν την προοπτική για τον τόπο μας όπως αναλύεται παρακάτω:

2.  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο στόχος του Α1 σταδίου είναι να εξετασθεί κατά πόσο πολιτικές, ρυθμίσεις, έργα και δραστηριότητες που ασκήθηκαν και ασκούνται «αξιοποίησαν/εφάρμοσαν» το  ΠΠΧΣΑΑ. Δηλαδή πού αξιοποίησαν το ΠΠΧΣΑΑ, αλλά και πού το αγνόησαν ή αναπτύχτηκαν κατά παράβαση των ρυθμίσεών του (π.χ. σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αέριου, δημιουργία δεύτερου ενεργειακού κέντρου της χώρας με ΘΗΣ 1.160 MW και ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι), ενώ μόνον 3 μεγάλες ΒΙ.ΠΕ. προβλέπονται από το ΠΠΧΣΑΑ.

Δεύτερος στόχος  είναι ο προσδιορισμός της ανάγκης ή μη αναθεώρησής του ΠΠΧΣΑΑ με βάση «αξιόπιστα» στοιχεία για τις χωρικές εξελίξεις στις  θεματικές  χωρικές συνιστώσες (αναπτυξιακές / κοινωνικό-πολιτιστικές – περιβαλλοντικές), που είναι αποτελέσματα του «προγραμματισμού» του ΠΠΧΣΑ και των απαιτήσεων του «μέλλοντος» (νέων πολιτικών – αναγκών – θεσμικών δεδομένων). Στην παρούσα μελέτη πολλά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για αξιοπιστία, που τίθενται ως βασικός στόχος της έκθεσης αξιολόγησης.


 

3.  ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α1 ΣΤΑΔΙΟΥ

Στο Α1 στάδιο της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» διαπιστώνονται οι ακόλουθες σοβαρές ανακρίβειες και αντιφάσεις, ως προς το θέμα της επιχειρούμενης χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι:

§  Στην σελίδα 44 του τεύχους 1α αναφέρεται ότι :

«Το μεγαλύτερο μέρος του μαγνησίτη που εξορύσσεται, υφίσταται εμπλουτισμό και ειδική κατεργασία με σκοπό την παραγωγή καυστικής και δίπυρης μαγνησίας, ενώ ένα μέρος δίπυρης μαγνησίας χρησιμοποιείται για την παραγωγή πυρίμαχων υλικών στο εργοστάσιο Μαντουδίου

Η εν λόγω περιγραφή είναι αναληθής. Δεν υφίσταται σήμερα κανένα εργοστάσιο στο Μαντούδι, πολύ δε μάλλον ειδικότερα «παραγωγής πυρίμαχων υλικών».

 

§  Στην σελίδα 67 του τεύχους 1α αναφέρεται ότι :

«Νεώτερη εξέλιξη αποτελεί η αναμενόμενη επαναδραστηριοποίηση της εξόρυξης και της επεξεργασίας in situ στο Μαντούδι του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγ. Άννας της Κεντρικής Εύβοιας των μεταλλείων του Μαγνησίτη, όπως ήδη αναπτύξαμε στα κεφάλαια Α.1.α.6.1δ και Α.1.α.6.2.».

Η εν λόγω περιγραφή αποτυπώνει τα πραγματικά δεδομένα και προφανώς βρίσκεται σε αντίφαση με την προαναφερθείσα της σελ. 44.

§  Στην σελίδα 28 του τεύχους 1α αναφέρεται ότι :

«Από το 2010 παρατηρείται νέα επενδυτική δραστηριότητα και προγραμματίζεται επαναλειτουργία της δραστηριότητας εκμετάλλευσης και έρευνας νέων κοιτασμάτων άμεσα στις θέσεις ΓΕΡΟΡΕΜΑ και ΚΑΚΑΒΟΣ, επεξεργασία στη θέση Φούρνοι Μαντουδίου, και εξαγωγή μέσω των ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων του επενδύοντος επιχειρηματικού Ομίλου στον όρμο Κυμάσι Μαντουδίου.......Η απασχόληση σήμερα είναι περίπου 30 άτομα.»

Ομως είναι ανακριβές ότι υπάρχει απασχόληση 30 ατόμων στην εξορυκτική δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα σήμερα δεν υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα και οι μόνοι που απασχολουνται είναι φύλακες. Η εταιρεία «ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ» του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει δικαιώματα μεταλλειοκτησίας στην ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου είναι ουσιαστικά ανενεργή από το 1999 όπως αποδεικνύεται και απο τους δημοσιευμένους  ισολογισμούς της.

§  Στον Χάρτη Α.12 «Χωρική συγκέντρωση ανά Δ.Ε. βιομηχανικών μονάδων» απεινονίζεται χρωματικά ο εξαιρετικά μικρός αριθμός των υφιστάμενων βιομ. μονάδων στην Δ.Ε. Κηρέως (Μαντουδίου), καθώς και η απουσία οποιασδήποτε νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) βιομηχανικής ιδιωτικής επένδυσης κατηγορίας Α1. Ομως στον Πίνακα XVI «Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων Κατηγορίας Α1, Δημοσίων Εργων» και στον αύξοντα αριθμό 107 αναληθώς  αναφέρεται ότι το έργο «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εξάλλου είναι απαράδεκτο μία ιδιωτική επένδυση να συμπεριλαμβάνεται σε κατάλογο δημοσίων έργων.

 

4.    ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

4.1.      ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

§  Στην σελίδα 29 του τεύχους 1α αναφέρεται ότι :

«Παράλληλα ο νέος επενδυτικός Όμιλος επιδιώκει και έχει δρομολογήσει την διαδικασία δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου τύπου ΒΙΠΕ έκτασης 760 στρέμ. «υποδοχέα» της επεξεργασίας του Μαγνησίτη με πυρήνα τις παλαιές εγκαταστάσεις του στο Μαντούδι  Το Πάρκο θα εξυπηρετείται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ομίλου και θα τροφοδοτείται από παραγωγή in situ ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Η εγκατάσταση εργοστασίου παραγωγής ενέργειας έχει ήδη άδεια του ΥΠΕΚΑ και η ΔΕΣΦΑ προγραμματίζει την με υλοποίηση αγωγού φυσικού αερίου σύνδεσης με τον ηπειρωτικό κορμό του δικτύου (Μαυρομάτι – Λάρυμνα – Μαντούδι) για την οποία αναμένεται σύντομα η σχετική άδεια περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) από το ΥΠΕΚΑ.»

Επίσης στην σελίδα 74 του τεύχους 1α αναφέρεται ότι :

«Στο Μαντούδι έχει ξεκινήσει διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας οργανωμένου υποδοχέα τύπου Επιχειρηματικού Πάρκου στο Μαντούδι του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης – Αγ. Άννας, που θα αποτελέσει τον «υποδοχέα» για την επαναδραστηριοποίηση της τοπικής μεταλλευτικής βιομηχανίας (ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.) και αναμένεται να προσελκύσει και άλλες βιομηχανίες - βιοτεχνίες, καθώς θα προσφέρει μια σειρά από υποδομές και υπηρεσίες αναγκαίες για τις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης μιας επιχείρησης.»

Επι όλων των ανωτέρω επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1.    Ο Ανάδοχος της μελέτης θα όφειλε να σχολιάσει ότι η επιχειρούμενη ΒΙ.ΠΕ. (υποδοχέας υψηλής όχλησης) και η επιχειρούμενη ίδρυση Θερμοηλεκτρικού Σταθμού βρίσκονται σε απόλυτη ασυμβατότητα με τις προβλέψεις και του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία και του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.

Αλλωστε o Ν. 4046/12 (σελιδα 808 ΦΕΚ 28 Α/14.2.12) απαιτεί απο την   Κυβέρνηση να ολοκληρώσει «την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειµένου να τα καταστήσει συµβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιµη ενέργεια». Επομένως, η εξέταση της εν λόγω συμβατότητας προγραμματιζόμενων νέων έργων – επενδύσεων αποτελεί σαφή και κύρια υποχρέωση του Αναδόχου της εξεταζόμενης μελέτης, η οποία προφανώς δεν εκπληρώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου

Σύμφωνα με το χάρτη της σελίδας 14349 του ΦΕΚ Β’ 1138/11-06-2009 (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό) και τον ορισμό της κατηγορίας των περιοχών (Ε) «Παράκτιες περιοχές και νησιά», (όπου  συμπεριλαμβάνεται ρητά και η Εύβοια), ολόκληρη η παραλιακή ζώνη πλάτους 350μ. από την Κοτσικιά έως το Πήλι υπάγεται στην κατηγορία Β2 (αναπτυσσόμενη τουριστικά με περιθώρια ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού) πλήν της παραλιακής περιοχής της Αγίας Αννας (Αγκάλη) που υπάγεται στην κατηγορία Β1 (περιοχή με περιθώρια ανάπτυξης μαζικού τουρισμού). Επισημαίνεται ότι η ήδη τουριστικά ανεπτυγμένη παραλία της Αγίας Αννας απέχει μόλις 5,5 χλμ. απο τον επιχειρούμενο υποδοχέα υψηλής όχλησης (ΒΙ.ΠΕ. Μαντουδίου), το Προκόπι, σημαντικό κέντρο θρησκευτικού τουρισμού διεθνούς εμβέλειας, απέχει μόλις 6 χλμ., το τουριστικά ανεπτυγμένο Πήλι απέχει μόλις 7,5 χλμ και η σημαντικότατη αρχαιολογική περιοχή της Κηρίνθου απέχει μόλις  3,5 χλμ.

Κατά συνέπεια ολόκληρη η παραπάνω παραλιακή ζώνη τυγχάνει της ιδιαίτερης προστασίας από μη συμβατές χρήσεις όπως αναφέρεται στην παρ. Ε.2 του Αρθρου 5 του ανωτέρω Ειδικού Πλαισίου. Η έμφαση που δίδεται σε αυτήν την παράγραφο «ιδιαιτέρως για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά» δεν αναιρεί την κάλυψη και των περιοχών Β που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Ολόκληρη η υπόλοιπη χερσαία περιοχή (και σε βάθος μερικών χιλιομέτρων από την παραλία), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Αρθρου 4 του ανωτέρω υπάγεται στην κατηγορία (Ζ) «Πεδινές και ημιορεινές περιοχές» όπου και πάλι συμπεριλαμβάνεται ρητά η Εύβοια. Στο Αρθρο 5 του ανωτέρω Ειδικού Πλαισίου «ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» για την εξυπηρέτηση του τουρισμού σε αυτής της κατηγορίας τις περιοχές αναφέρεται:

«Αποτελούν περιοχές προτεραιότητας τουρισμού στο μέτρο που εμπίπτουν στις υπό τα στοιχεία Α, Β και Γ περιοχές του άρθρου 4. Στις περιπτώσεις αυτές ακο­λουθούν, κατά περίπτωση, τις κατευθύνσεις των υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Η, Θ και Ι περιοχών του παρόντος άρθρου».

Από την παραπάνω κατεύθυνση, σε συνδυασμό με το Χάρτη της σελίδας 14349 του ΦΕΚ, προκύπτει ότι η περιοχή στην οποία επιδιώκεται η χωροθέτηση ΒΙ.ΠΕ. είναι περιοχή (Ζ), κατηγορίας τουριστικής ανάπτυξης Β2 και χαρακτηρίζεται όχι απλώς ως περιοχή τουριστικού ενδιαφέροντος, αλλά ως περιοχή τουριστικής προτεραιότητας.

Επισημαίνεται ότι για την προστασία των περιοχών Β2 το ανωτέρω Πλαίσιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

«- Λήψη μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη φαινομένων υποβάθμισης της ποιότητας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων και συνδυασμένη προβολή τους.» σελίδα 14349 ΦΕΚ.

 

«-Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της βιοποικιλότητας και του τοπίου.»  σελίδα 14350 ΦΕΚ.

 

Κατά συνέπεια η εξεταζόμενη άμεσα γειτνιάζουσα με το Μαντούδι περιοχή έχει τουριστική προτεραιότητα και μόνον εφόσον αναπτυχθούν εκ νέου εξορυκτικές και οι συνακόλουθες βιομηχανικές δραστηριότητες επεξεργασίας των ορυκτών υλών, η επίλυση των συγκρούσεων αυτών των συγκεκριμένων χρήσεων με τον τουρισμό γίνεται με τις κατευθύνσεις του Αρθρου 8 του ανωτέρω Πλαισίου, ώστε:

«Η τυχόν επιτρεπόμενη σημειακή χωροθέτηση της βιομηχανίας δεν πρέπει να θίγει το περιβάλλον και το τοπίο ως τουριστικούς πόρους.»

Τέλος η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας εντάσσεται στο πλαίσιο ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού με κέντρο την Σκιάθο (βλ. Χάρτη κατευθύνσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 2009).

 

Προβλέψεις του Ειδικού Πλαισίου για την Βιομηχανία σε ότι αφορά την ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου

Στο Παράρτημα Ι, του ΦΕΚ ΑΑΠ 151/2009 (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Βιομηχανία), όπου προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση της βιομηχανίας σε περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο και ειδικότερα στην παρ. 3.2, που αναφέρεται στη χωρική ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθορίζει σχετικά με την αναπτυξιακή στρατηγική:  «Εμφαση θα δοθεί στην προώθηση των Α.Π.Ε., στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος», ενώ συνέχεια διατυπώνοντας την χωρική ανάπτυξη της βιομηχανίας αναφέρεται στις περιοχές:

«α Ζώνη Χαλκίδα – Θήβα – Οινόφυτα…..   Η ζώνη μπορεί να προεκταθεί προς τα Β – ΒΔ – Δ.

β) Ευρύτερη περιοχή της Λαμίας που μπο­ρεί μελλοντικά να συνδεθεί με την ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς-Ορχομενού.

γ) Μεμονω­μένοι πόλοι μεγάλης κλίμακας της Λάρυμνας- Πολιτικών, Άσπρων Σπιτιών, Χαλκίδας – Αλιβερίου.»

Στις ανωτέρω χωροταξικές προβλέψεις για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας, δεν περιλαμβάνεται η Βόρεια Εύβοια.

Επίσης, ο Χάρτης «Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης της Βιομηχανίας», που περιλαμβάνεται στο ως άνω Πλαίσιο και απεικονίζει τους άξονες, πόλους και περιοχές βιομηχανικής ανάπτυξης, στη Βόρεια Εύβοια προβλέπει ένα και μόνο πόλο που αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες της περιοχής Μαντουδίου – Λίμνης (Διάγραμμα 1α – σελίδα 1754α του ΦΕΚ).  

Οι χωροταξικές κατευθύνσεις για τις κλαδικές προτεραιότητες του Νομού Εύβοιας περιλαμβάνονται επίσης στο Παράρτημα Ι, του ανωτέρω Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία και αναφέρουν σχετικά με την υφιστάμενη κλαδική φυσιογνωμία του Νομού ότι:

«Η υφιστάμενη κλαδική φυ­σιογνωμία του Νομού (πόλος με μητροπολιτικές δρα­στηριότητες και με ευρύτερη ολοκλήρωση), ταυτόχρο­να συνεκτική και διευρυμένη, δεν απαιτεί κάποια άλλη παρέμβαση πλην της στήριξης της διατήρησης αυτού του χαρακτήρα...».

Επίσης στην ανάλυση των κατευθύνσεων αναφέρεται η υψηλή παρουσία του κλάδου της εξόρυξης, του κλάδου της ηλεκτροπαραγωγής (Αλιβέρι-θερμική, νότια Εύβοια-υπό ανάπτυξη ζώνη αιολικών πάρκων), καθώς και η οργανωμένη χωροθέτηση του ΒΙΟ.ΠΑ. Χαλκίδας.

Πουθενά και εδώ δεν αναφέρεται οποιαδήποτε κατεύθυνση βιομηχανικής ανάπτυξης στη Βόρεια Εύβοια (πλήν εξορυκτικών δραστηριοτήτων).

Το Αρθρο 8 του ως άνω Πλαισίου καθορίζει τα κριτήρια χωροθέτησης των βιομηχανικών μονάδων και υποδοχέων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της περιοχής χωροθέτησης (όταν βέβαια αυτό επιτρέπεται από τον υπερκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό). Τα παραπάνω κριτήρια εξάλλου επιβάλλονται απαρέκκλιτα με ρητή διατύπωση και στις προϋποθέσεις των χώρων που προορίζονται για την ανάπτυξη Ε.Π. κατά το Αρθρο 44 παρ. 6 του Ν. 3982/11.

Τέλος, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική, το Ειδικό Χωροταξικό για την Βιομηχανία  (παραρτημα ΙΙ και πίνακας σελίδας 1715 ΦΕΚ) προβλέπει για το νομό Ευβοίας αναπτυξιακή πολιτική τύπου 3. Η πολιτική αυτή προβλέπει ανάπτυξη, που στηρίζεται στα μη αξιοποιημένα/δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Η περιοχή δεν έχει συγκριτικό πλεονέκτημα για να γίνει νέος ενεργειακός πόλος (αφού δεν παράγει ενεργειακές πρώτες ύλες/καύσιμο). Αντίθετα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, όπως διατυπώνεται στο Χωροταξικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του 2003, αλλά και στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για το Τουρισμό, είναι ο αναξιοποίητος φυσικός πλούτος και ο τουρισμός.

 

2.    Ο Ανάδοχος της μελέτης θα όφειλε να σχολιάσει ότι η επιχειρούμενη ΒΙ.ΠΕ. και ο ΘΗΣ παραβιάζουν ακόμη και τον πρόσφατο Ν. 3982/11 (Αρθρο 44 παρ.6), καθόσον σήμερα δεν υφίσταται στην περιοχή ιδιοκτησίας της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή καμία βιομηχανική δραστηριότητα, ώστε να απαιτείται η ίδρυση υποδοχέα.

Αρθρο 44 παρ. 6

«6. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστά­μενες νόμιμες δραστηριότητες, β) να είναι ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, γ) να μην υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και δ) να υπάρχει προσβασι­μότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.».

3.    Ο Ανάδοχος της μελέτης θα όφειλε να σχολιάσει ότι ακόμη και εαν υφίστατο βιομηχανική δραστηριότητα επεξεργασίας μαγνησίτη, αυτή δικαιολογεί υποδοχέα το πολύ μέσης όχλησης (ΒΙ.ΠΑ.) και όχι υψηλής όχλησης (ΒΙ.ΠΕ.), σύμφωνα με την ΚΥΑ 13727/724 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» ΦΕΚ  Β 1087/2003.

4.   Ο Ανάδοχος της μελέτης αποσιωπά ότι το προγραμματιζόμενο απο την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ μέγεθος του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας, είναι ένας γιγαντιαίος Θερμοηλεκτρικός Σταθμός με φυσικό αέριο, ισχύος 1.160 MW, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προορίζεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών επεξεργασίας του μαγνησίτη. Επομένως αποσιωπά το γεγονός ότι επιλέγεται αυθαίρετα απο την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ η βίαιη μετατροπή της περιοχής Μαντουδίου στο 2ο ενεργειακό κέντρο της χώρας μετά την Πτολεμαϊδα.

5.    Επίσης, θα όφειλε να σχολιάσει ότι η ίδρυση του εν λόγω γιγαντιαίου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού με φυσικό αέριο βρίσκεται σε αντίθεση με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό «Οδικός Χάρτης για το 2050» (Αθήνα, Μάρτιος 2012), καθόσον είναι γνωστό ότι οι μονάδες αυτού του είδους έχουν μεγάλες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που είναι ο κύριος παράγοντας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μάλιστα η μελέτη κάνει αναλυτική αναφορά στις σελίδες 111 -112 του τεύχους 1 και συγκεκριμένα περιγράφει, μεταξύ άλλων, τους στόχους του εν λόγω Οδικού Χάρτη:

«1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050 ως προς το 2005.

2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών.»

Αλλωστε, στο τεύχος 1 σελίδα 119 η μελέτη αναφέρει ότι με τον Ν.3851/2010 και σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ η Ελλάδα έχει καθορίσει την συμμετοχή των ΑΠΕ μέχρι το 2020 σε 20% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και 40% στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

Τέλος, σε πλήρη αντίφαση με την επιχειρούμενη ίδρυση του εν λόγω γιγαντιαίου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού η μελέτη, καθορίζει τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, ως στρατηγική κατεύθυνση σε σχέση με τις ΑΠΕ (στη σελίδα 72 του τεύχους 5 (Σύνοψη)):  

«Η ανάπτυξη και η επένδυση σε ΑΠΕ είναι επιλέξιμες για τους παρακάτω λόγους:

.........................................

Λόγους νέας «βιομηχανικής» περιόδου «πράσινης οικονομίας» που θα υλοποιήσει και θα «δημιουργήσει» το νέο αναπτυξιακό παραγωγικό μοντέλο της ενεργειακής μετάβασης προς μια κοινωνικο-οικονομική λειτουργία «χαμηλών εκπομπών άνθρακα» .

 

§  Στον ΠΙΝΑΚΑ VII: «Εδαφική οργάνωση και χρήση της γης» του τεύχους 2α αναφέρονται τα κατά την ΕΣΥΕ ποσοστά δασοκάλυψης των 25 Δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Ο Δ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ. ΑΝΝΑΣ έρχεται 3ος με ποσοστό δασοκάλυψης 41,2%, με 1ο τον Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (55,7%) και 2ο τον Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (41,9%). Ο Ανάδοχος της μελέτης δεν σχολιάζει καθόλου το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, όπου η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ επιχειρεί να εμφυτεύσει βίαια ξένες και ρυπογόνες δραστηριότητες υψηλής όχλησης, επειδή έτυχε να «διαθέτει» έκταση στην περιοχή μας, (της οποίας η ιδιοκτησιακή νομιμότητα αμφισβητείται).  

 

4.2.      ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Αντίθετα ο Ανάδοχος της μελέτης σχολιάζει θετικά τις επιχειρηματικές επιδιώξεις της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με τις ακόλουθες διατυπώσεις:

 

§  Στην σελίδα 36 του τεύχους 1β αναφέρεται ότι :

«Στο τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων παρουσιάζεται μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα τόσο σε βιομηχανικούς υποδοχείς (Μαντούδι) όσο και στο τουρισμό (ΠΕΡΠΟ Παραθεριστικής κατοικίας, ανάπτυξη τύπου ΠΟΤΑ Αταλάντη).»

 

§  Στις σελίδες 43-44 του τεύχους 1β αναφέρεται ότι :

«Τα θετικά αποτελέσματα της περιόδου φαίνεται να είναι ότι τα χωρικά αρνητικά φαινόμενα ως προς τους πόρους και τη γη δεν διαχύθηκαν περαιτέρω και υπήρξαν και σημαντικές βελτιώσεις με συγκεκριμένες επενδύσεις – έργα (π.χ. ενεργοποίηση ΒΙΠΕ Θίσβης – εγκατάσταση σε ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές σημαντικών επενδύσεων ενέργειας – προσπάθεια ενεργοποίησης νέου υποδοχέα στο Μαντούδι υποδομές δικτύων προς τις περιοχές προώθησης του ΠΠΧΣΑΑ).»

Δηλαδή ο Ανάδοχος της μελέτης εμφανίζει ως θετικό αποτέλεσμα του ισχύοντος (και υπο αναθεώρηση) ΠΠΧΣΑΑ Στερεάς Ελλάδας την προσπάθεια ενεργοποίησης νέου υποδοχέα στο Μαντούδι, ενώ αντίθετα η συγκεκριμένη «χωροθέτηση» παραβιάζει και τις προβλέψεις του εν λόγω ΠΠΧΣΑΑ (!), πέραν αυτών των Ειδικών Πλαισίων για τον Τουρισμό και την Βιομηχανία.

 

5.    ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Τα παρακάτω βασικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής Μαντουδίου δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψη απο τον Ανάδοχο της μελέτης, με  αποτέλεσμα την ελλειπή αξιολόγηση και την εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων:

Σε ότι αφορά το Πολιτιστικό και Φυσικό Περιβάλλον:

·         Ο σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Κηρίνθου, μίας απο τις 7 Ευβοϊκές πόλεις που συμμετείχαν στην Τρωϊκή εκστρατεία (επιφανειακές έρευνες διενεργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια), απέχει μόλις 3,5 χλμ. απο την επιχειρούμενη ΒΙ.ΠΕ.

·         Η περιοχή GR2420003  «Κοιλάδα Προκοπίου και Δέλτα Ποταμού Kηρέα» πληρεί  όλα τα κριτήρια  παρουσίας τύπων οικοτόπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ, σύμφωνα με μελέτη του LIFE  99, που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ και συμπεριλαμβάνεται στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000. Η περιοχή αυτή (GR2420003) πληρει όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τη  δημιουργία Περιφερειακού Φυσικού Πάρκου (Ν.3937/2011) και για οικοτουριστικη ανάπτυξη,  αυτός δε είναι και ο σχεδιασμός του Δήμου. 

·         Υπάρχει Μελέτη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Περιοχή Κανδήλι της Εύβοιας» (6613, 87/02) που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο http://www.noel-baker.co.uk/kandili.html.

·         Μελέτη της ομάδας  Δρ. Νταμπίτζια (ΙΓΜΕ), Γεωργιάδη, Χρυσάνθη (ΕΜΠ), μέρος της οποιας δημοσιευτηκε στο ΒΗΜΑ στις 20/2/11, αναφέρει ότι λίμνες στην περιοχή των ορυχείων λευκόλιθου στη Βόρεια Εύβοια παρουσιάζουν στοιχεία για την  οικολογική τους σημασία και ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως γεωπάρκο του Ν.3937/2011,


·         Στις 23/7/2011 ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ανέθεσε μελέτη (ΑΔΑ Β41ΣΩΛ5-ΩΕ9) με τίτλο «Σύνταξη τεκμηριωμένης συνολικής πρότασης ιστορικών, κοινωνικών και φυσικών στοιχείων για τη δημιουργία οικοτουριστικου πάρκου στο σύνολο του Δήμου». Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη, βελτίωση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των οικισμών μέσω των προτεινόμενων έργων που θα καταλήξει η έρευνα – εργασία και η προβολή τους σε σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να καταστεί η ευρύτερη περιοχή πόλος έλξης των επισκεπτών.

·         Ο ποταμός Κυμασιώτης με  κωδικό WWF EUB19, οι εκβολές Αλμυρού ποταμού-Βάλτος στην Κρύα Βρύση  με κωδ. WWF EUB16, οι Τεχνητές Λίμνες Γεροπόταμου στο Τρούπι, κωδ. ΕΚΒΥ GR242272/ WWF EUB15  και οι Λίμνες Παρασκευορέματος  με  κωδικό  WWF EUB20 δεν συμπεριλαμβάνονται στην Εκθεση Αξιολόγησης  της εξεταζόμενης μελέτης.

·         Η ΕΕΛ Μαντουδίου (η ΑΕΠΟ της δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ 4ΙΞ6ΕΑ-0) δεν συμπεριλαμβάνεται στην μελέτη.

Σε ότι αφορά τις Στρατηγικές Προτεραιότητες της Περιφέρειας και του Δήμου:

Στόχος της Εκθεσης – Αξιολόγησης του σταδίου Α1 της εξεταζόμενης μελέτης, είναι να λάβει, μεταξύ άλλων, υπόψη της και τις απαιτήσεις των νέων πολιτικών, αναγκών και θεσμικών δεδομένων:

·         Στην σελίδα 22  του  πρόσφατα ψηφισμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος  Στερεάς Ελλάδας 2012-2014 αναφέρεται:


«Κεντρικός  προσανατολισμός  της  ΠΕ  Εύβοιας  είναι  η  επίλυση  περιβαλλοντικών προβλημάτων, προβλημάτων προσπελασιμότητας αλλά και κατάλληλης προετοιμασίας για τα  επόμενα  χρόνια,  έτσι  ώστε  η  Ενότητα  να  γίνει  ελκυστική  για  επισκέπτες  και  νέους κατοίκους.  Παράλληλα  επιλέγει  να  στρέψει  το  ενδιαφέρον  στον  τουρισμό  και  στις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με τον τουρισμό με στόχο να δημιουργηθεί ένα  Πρότυπο  Τουριστικής  Ανάπτυξης  για  όλη  την  Ελλάδα.  Η  ανάπτυξη  ενός  προτύπου Τουριστικής Ανάπτυξης προσφέρει προστιθέμενη αξία και δίνει και λύσεις άμεσες ή και έμμεσες  σε  χρόνια  προβλήματα  της  περιοχής  ενώ  ταυτόχρονα  δίνει  προοπτικές  και διατηρεί τον πληθυσμό στις εστίες του.»

·         Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  2011-2014 του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας  (σελίδα 233) «στοχεύει στην ώθηση της περιοχής για να ενισχύσει την τουριστική / πολιτιστική / ιστορική αξία της με την ολοκληρωμένη ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και τη δικτύωση με αντίστοιχες πόλεις και εξειδικευμένους θεσμικούς φορείς».

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δυο μέτρα για την τοπική οικονομία και απασχόληση:  «Μέτρο 1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, με κίνητρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, του τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, και της προώθησης και προβολής του τοπικού προϊόντος. Και Μέτρο 2. Ενίσχυση της απασχόλησης: Η στήριξη της τοπικής αγοράς και της απασχόλησης έχει αύξουσα βαρύτητα όχι μόνο για το Δήμο αλλά και ευρύτερα. Χρήζει λοιπόν ιδιαίτερης προσοχής και ενδιαφέροντος ειδικότερα σε ότι αφορά επιλεγμένες δράσεις που εμφανίζουν ισχυρή δυναμική».

 

ΕΠΕΙΔΗ:

1.    Δεν σχολιάζεται απο τον Ανάδοχο της μελέτης η ασυμβατότητα των επιχειρηματικών επιδιώξεων της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (ΒΙ.ΠΕ. – Θερμοηλεκτρικός Σταθμός)  με τον υπερκείμενο Χωροταξικό Σχεδιασμό (Γενικό Πλαίσιο, Ειδικό Πλαίοσιο Τουρισμού, Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας),

2.    Αποσιωπάται το γιγαντιαίο μέγεθος του ΘΗΣ, που θα ανατρέψει βίαια την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής,

3.    Αποσιωπάται ότι η ενδεχόμενη χωροθέτηση ΒΙ.ΠΕ. στο Μαντούδι παραβιάζει τον πρόσφατο Ν. 3982/11 (Αρθρο 44 παρ.6),

4.    Παραλείπονται απο τη μελέτη ουσιώδη δεδομένα του περιβάλλοντος και των στρατηγικών  προτεραιοτήτων σχετικά με την ευρύτερη περιοχή Μαντουδίου,

5.    Δεν σχολιάζεται η ασυμβατότητα της ίδρυσης γιγαντιαίου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού με φυσικό αέριο στο Μαντούδι, σε σχέση με τις κατευθύνσεις του  Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού «Οδικός Χάρτης για το 2050» (Αθήνα, Μάρτιος 2012) σε ότι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% και την προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε ποσοστό 85-100 %,

και ΕΠΕΙΔΗ αντίθετα:

1.      Υπάρχουν θετικές αναφορές του Αναδόχου της μελέτης στο κείμενο του Α1 σταδίου περί «ενδιαφέρουσας κινητικότητας», σε ότι αφορά την επιχειρούμενη απο την ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ΒΙ.ΠΕ.,

2.    Στο Χάρτη Ε.2 «Χωρικές Επιπτώσεις των πολιτικών – Αξιολόγηση των προοπτικών» του Α1 σταδίου της εξεταζόμενης μελέτης, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί προκαταρκτική πρόταση, εμφανίζεται στην περιοχή Μαντουδίου σύμβολο που αντιστοιχεί αόριστα σε «ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Εθνικής σημασίας»,

 

θεωρούμε πιθανό να ακολουθήσει πρόταση της εν λόγω μελέτης, (σε επόμενα στάδιά της), για την ίδρυση ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή Μαντουδίου και για την εγκατάσταση του γιγαντιαίου ΘΗΣ που προγραμματίζει η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ εντός αυτής.

 


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ

και ζητούμε να ληφθούν υπ’ όψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις μας απο το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας κατά την γνωμοδότηση επι του εν λόγω σταδίου

 

Σε κάθε περίπτωση θα εναντιωθούμε αγωνιστικά στις παραπάνω προπαρασκευαστικές ενέργειες για την αλλαγή του χαρακτήρα της Βόρειας Εύβοιας,

επιφυλασσόμεθα δε για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων μας

για πράξεις ή παραλείψεις παντός υπευθύνου

22 Ιανουαρίου 2013

Εκ μέρους του
Συλλόγου Περιβάλλον και Πολιτισμός «kireas.org»
Η Αντιπρόεδρος Πηνελόπη Τσιπτσή
 
 
 
Εκ μέρους του
Συλλόγου Επαγγελματιών Παραλίας Αγίας Άννας «Άγιος Βασίλειος»
Ο Πρόεδρος Χρήστος Λέκκας
 
 
Εκ μέρους της
Πρωτοβουλίας Κατοίκων Βόρειας Εύβοιας ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΠΕ
Ρολάνδος Παύλου – Ιατρός
 
 
Εκ μέρους της
Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Βόρειας Εύβοιας – Αλοννήσου – Σκιάθου – Σκοπέλου «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Βαγγέλης Καραγιώργος – Αρχιτέκτων Μηχ.
 
Εκ μέρους της
Κίνησης Δημοτών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Αννας
Γιάννης Ψαρρός
 

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Eκδήλωση για τον Β. Ευβοϊκό, τον π. Κηρέα


Eκδήλωση  για τον  Β. Ευβοϊκό, τον π. Κηρέα και άλλα θέματα το Σάββατο  19.1.13

Πρόσφατα  ανακοινώθηκε  από την Περιφέρεια Σ.Ε.  ότι είναι σε διαδικασία δημοσιοποίησης  η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  Σχεδίου Διαχείρισης  των Υδατικών Πόρων  της περιοχής.  Η ΣΜΠΕ  όταν οριστικοποιηθεί θα επηρεάσει  ουσιαστικά το φυσικό  περιβάλλον της περιοχής και το επίπεδο  προστασίας σημαντικών φυσικών πόρων  για την ανάπτυξη πολλών τομέων της τοπικής οικονομίας.   
Ο  Kireas.org καλεί όλους τους φορείς και ευαισθητοποιημένους κατοίκους  της περιοχής σε μια δημόσια  ενημερωτική  εκδήλωση  πάνω σε αυτά τα θέματα για ανταλλαγή απόψεων και να  αποφασιστεί μια κοινή στρατηγική στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  19 Ιανουαρίου 2013 στις 10:00 πμ. στο Πνευματικό Κέντρο Λίμνης 

Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες :

 http://www.kireas.org/

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιολογικά ευρήματα πρωτοελλαδικής εποχής, 2500-3000 χρόνια π.Χ.


Πολιτιστικός Σύλλογος   
«Ένωση Ταμυναίων Πολιτών η Παρέμβαση»   
Πλατειά Μιχ. Ζωντού    34500 Αλιβέρι
 Τηλ : 2223023261 Τηλεομοιοτυπία: 2223024161
e-mail:   kmpatsa@otenet.gr         κιν. 6944720000
                                       
Αλιβέρι ΑΡ.ΠΡΩΤ: 85 -03/01/2013   ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (κ Δημ. Θωμά)
Κοινοποίηση :
1. ΠΡΟΕΔΡΟ τοπικού συμβουλίου Αλιβερίου κ Γ. Κατσαμάγκο
  1. ΠΡΌΕΔΡΟ κοινωφελούς επιχείρησης πολιτισμού και ποιότητας ζωής .κ. Β. Ντόβολη
3. ΔΕΗ ΑΕ . Πρόεδρο Δ.Σ. της   ΔΕΗ Χαλκοκονδύλη 30  Τ.Κ. 104 32    Αθήνα
4   Γραμματεία Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας (κ. Μπακομήτρο)
5.  Μ.Μ.Ε.  

Θέμα: Επείγουσα ενημέρωση,  Σήμα Κινδύνου.
Αρχαιολογικά ευρήματα πρωτοελλαδικής εποχής, 2500-3000 χρόνια π.Χ. στην θέση Μαγούλα, Καράβου Αλιβερίου και διάσωση αυτών.

   Όπως γνωρίζετε, κατά τις εργασίες εγκατάστασης του αγωγού Φυσικού αερίου, εντόπισαν κατασκευές οι οποίες εκτιμούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία ως μοναδικές.  Ίσως η μοναδική σωζόμενη εγκατάσταση, με ύψος κτηρίου ενός ορόφου, σε όλη την ελληνική επικράτεια, Πρωτοελλαδικής εποχής,  με εμφανείς τις χρήσεις, εστία κλπ !
  Με ενέργειες της αρχαιολογίας και υπό την πίεση του Δήμου και του συλλόγου μας και κατόπιν απόφασης του ΚΑΣ, έγινε παράκαμψη του αγωγού, από την ΔΕΣΦΑ και υπογειοποίηση της διαδρομής, ώστε να παραμείνουν άθικτα τα σημαντικά ευρήματα.
Όμως έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει γίνει τίποτα για την περαιτέρω προστασία (τουλάχιστο) και ανάδειξη.
  Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, η ιστορία αυτή γρήγορα θα εγκαταλειφθεί, αφού η μόνη λύση για την διάσωση θα είναι η επίχωση, για ην αξιοποίηση από τις επόμενες γενεές…
Τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μας, κάτω από τις σημερινές συνθήκες.
  1. Να αγοραστεί από τον Δήμο, αφού δεν απαλλοτριώθηκε η γη που περιέχει τα ευρήματα. Ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη, η οποία, έτσι και αλλιώς δεν είναι πλέον με άλλο τρόπο αξιοποιήσιμη. Πρόκειται για αγροτεμάχιο 2-5 στρεμμάτων συνολικά και για ασήμαντο ποσό.
  2. Μετά την αγορά, να παραχωρηθεί στην αρχαιολογία, προς έρευνα, μελέτη και ανάδειξη.
  Οι αποδέκτες της επιστολής, μπορούν να μεριμνήσουν, ανάλογα, για την αγορά του αγρού, εκπληρώνοντας το χρέος τους απέναντι στην ιστορία του τόπου, της Ελλάδας αλλά και των πολιτών που έχουν παραδώσει οικειοθελώς την περιοχή τους, προς εκμετάλλευση.
Ειδικά η ΔΕΗ έχει την μεγαλύτερη υποχρέωση, αφού στο χώρο που καταλαμβάνει, υπάρχει όλη η ιστορία του τόπου αλλά και της Ελλάδος: Προϊστορικοί χρόνοι, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Κλασσική αρχαιότητα, Ρωμαϊκή  και Βυζαντινή εποχή.
 Αυτό θα είναι ένας φόρος τιμής στην ιστορία μας και στην νέα γενιά, η οποία επίσημα «γαλουχείται» στην αδιαφορία και στην λήθη.
  Θεωρούμε το θέμα επείγον και παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Για τον Σύλλογο
Ο πρόεδρος:                     Ο Γραμματέας
Κ. Μπατσακούτσας              Δ. Νεάκης