Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Αρχαιολογικά ευρήματα πρωτοελλαδικής εποχής, 2500-3000 χρόνια π.Χ.


Πολιτιστικός Σύλλογος   
«Ένωση Ταμυναίων Πολιτών η Παρέμβαση»   
Πλατειά Μιχ. Ζωντού    34500 Αλιβέρι
 Τηλ : 2223023261 Τηλεομοιοτυπία: 2223024161
e-mail:   kmpatsa@otenet.gr         κιν. 6944720000
                                       
Αλιβέρι ΑΡ.ΠΡΩΤ: 85 -03/01/2013   ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (κ Δημ. Θωμά)
Κοινοποίηση :
1. ΠΡΟΕΔΡΟ τοπικού συμβουλίου Αλιβερίου κ Γ. Κατσαμάγκο
  1. ΠΡΌΕΔΡΟ κοινωφελούς επιχείρησης πολιτισμού και ποιότητας ζωής .κ. Β. Ντόβολη
3. ΔΕΗ ΑΕ . Πρόεδρο Δ.Σ. της   ΔΕΗ Χαλκοκονδύλη 30  Τ.Κ. 104 32    Αθήνα
4   Γραμματεία Περιφέρειας στερεάς Ελλάδας (κ. Μπακομήτρο)
5.  Μ.Μ.Ε.  

Θέμα: Επείγουσα ενημέρωση,  Σήμα Κινδύνου.
Αρχαιολογικά ευρήματα πρωτοελλαδικής εποχής, 2500-3000 χρόνια π.Χ. στην θέση Μαγούλα, Καράβου Αλιβερίου και διάσωση αυτών.

   Όπως γνωρίζετε, κατά τις εργασίες εγκατάστασης του αγωγού Φυσικού αερίου, εντόπισαν κατασκευές οι οποίες εκτιμούνται από την αρχαιολογική υπηρεσία ως μοναδικές.  Ίσως η μοναδική σωζόμενη εγκατάσταση, με ύψος κτηρίου ενός ορόφου, σε όλη την ελληνική επικράτεια, Πρωτοελλαδικής εποχής,  με εμφανείς τις χρήσεις, εστία κλπ !
  Με ενέργειες της αρχαιολογίας και υπό την πίεση του Δήμου και του συλλόγου μας και κατόπιν απόφασης του ΚΑΣ, έγινε παράκαμψη του αγωγού, από την ΔΕΣΦΑ και υπογειοποίηση της διαδρομής, ώστε να παραμείνουν άθικτα τα σημαντικά ευρήματα.
Όμως έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχει γίνει τίποτα για την περαιτέρω προστασία (τουλάχιστο) και ανάδειξη.
  Αν δεν κινηθούμε γρήγορα, η ιστορία αυτή γρήγορα θα εγκαταλειφθεί, αφού η μόνη λύση για την διάσωση θα είναι η επίχωση, για ην αξιοποίηση από τις επόμενες γενεές…
Τι θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μας, κάτω από τις σημερινές συνθήκες.
  1. Να αγοραστεί από τον Δήμο, αφού δεν απαλλοτριώθηκε η γη που περιέχει τα ευρήματα. Ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη, η οποία, έτσι και αλλιώς δεν είναι πλέον με άλλο τρόπο αξιοποιήσιμη. Πρόκειται για αγροτεμάχιο 2-5 στρεμμάτων συνολικά και για ασήμαντο ποσό.
  2. Μετά την αγορά, να παραχωρηθεί στην αρχαιολογία, προς έρευνα, μελέτη και ανάδειξη.
  Οι αποδέκτες της επιστολής, μπορούν να μεριμνήσουν, ανάλογα, για την αγορά του αγρού, εκπληρώνοντας το χρέος τους απέναντι στην ιστορία του τόπου, της Ελλάδας αλλά και των πολιτών που έχουν παραδώσει οικειοθελώς την περιοχή τους, προς εκμετάλλευση.
Ειδικά η ΔΕΗ έχει την μεγαλύτερη υποχρέωση, αφού στο χώρο που καταλαμβάνει, υπάρχει όλη η ιστορία του τόπου αλλά και της Ελλάδος: Προϊστορικοί χρόνοι, Μυκηναϊκός πολιτισμός, Κλασσική αρχαιότητα, Ρωμαϊκή  και Βυζαντινή εποχή.
 Αυτό θα είναι ένας φόρος τιμής στην ιστορία μας και στην νέα γενιά, η οποία επίσημα «γαλουχείται» στην αδιαφορία και στην λήθη.
  Θεωρούμε το θέμα επείγον και παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια.

Για τον Σύλλογο
Ο πρόεδρος:                     Ο Γραμματέας
Κ. Μπατσακούτσας              Δ. Νεάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: