Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Να κλείσει και να αποκατασταθεί ο ΧΑΔΑ ΑλιβερίουΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
Τελ 2223023322 &2223023533 e-mail gld@otenet.gr & spithas@tee.gr
                                                      Αλιβέρι 28-2-2013
                                                      Αρ. πρωτ. 82


                                 Προς
 1)Κον  Ηλ. Σανιδά , Αντιπεριφεριάρχη Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδος
2) Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
3) Koν Δ. Θωμά, Δήμαρχο Κύμης Αλιβερίου

Κύριοι ,
μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής μας, και του κ. Σιαγιάννη, ,Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για απόθεση στον ΧΑΔΑ Αλιβερίου της Λυματολάσπης από τον ΒΙΟΚΑ Αλιβερίου, αντιπροσωπεία  του Συλλόγου μας επισκέφτηκε τον ΧΑΔΑ  και επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα.
Τόνοι λυματολάσπης,  εμφανώς σε υδαρή μορφή, είχαν προσφάτως εναποτεθεί στον προαναφερόμενο ΧΑΔΑ όπου η δυσοσμία ήταν αισθητή από μακρινή απόσταση , και το υλικό ευρίσκοντο  έκθετο να ρέει στα κατάντη του ΧΑΔΑ.
Η ανησυχία για τους κινδύνους που εμπεριέχει το εν λόγω συμβάν για την υγεία των κατοίκων  της Περιοχής –δεδομένης της μικρής απόστασης από την κατοικημένη περιοχή του Αλιβερίου και των υφιστάμενων κλιματολογικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν οι έντονες βροχοπτώσεις – είναι πρόδηλες και έντονες, και τα ερωτήματα πολλαπλά.
Είναι σύννομη και σύμφωνη με την άδεια λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ  η απόθεση λυματολάσπης στον ΧΑΔΑ;
Το αποτιθέμενο υλικό είναι αδρανοποιημένο , απαλλαγμένο από μικροβιακό φορτίο, και σε κατάλληλη τεχνικά και επιστημονικά μορφή για απόθεση;
Τηρήθηκαν όλες οι νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς του υλικού;
Αποτελεί ορθή περιβαλλοντική και υγιεινολογική πρακτική  η χύδην και ακάλυπτη απόθεση;
Τελικά, το συγκεκριμένης μορφής αποτιθέμενο  υλικό είναι ασφαλές για την υγεία των κατοίκων και την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος,  δεδομένης της πανθομολογούμενης κοινής εκτίμησης και διαπίστωσης που αφορούν τα σοβαρότατα προβλήματα επεξεργασίας των  λυμάτων που εμφανίζει ο ΒΙΟΚΑ Αλιβερίου;
 Ο Δήμαρχος  και  υπεύθυνοι του Δήμου είναι υπόλογοι και πρέπει να δώσουν άμεσες και καθαρές εξηγήσεις, εφαρμόζοντας άμεσα αποτελεσματικά μέτρα αποκατάστασης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί.
Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται άμεσα να παρέμβουν, να ελέγξουν, να υποδείξουν ,να επιβάλλουν μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης .
Επί τέλους , να  αντιμετωπισθεί σε κοντινό χρονικό ορίζοντα το θέμα λειτουργίας ενός σύγχρονου ΒΙΟΚΑ τριτοβάθμιας επεξεργασίας στο Αλιβέρι που να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες διαμορφωμένες ανάγκες  με την πραγματοποιημένη  πια  σύνδεση των πέριξ οικισμών (Αγ. Λουκάς- Αγ. Ιωάννης-Πράσινο -Παρθένι – Γαβαλάς) και την πολλαπλάσια παραγόμενη ποσότητα λυμάτων από ένα πολυπληθέστερο Αλιβέρι, που σήμερα όλα αυτά εκβάλλουν σε έναν πανάρχαιο, προβληματικό και σε άλλη τελείως διαφορετική βάση σχεδιασμένο ΒΙΟΚΑ , πριν από τέσσερεις δεκαετίες .
Επί τέλους να προχωρήσει το θέμα διαχείρισης των σκουπιδιών , να κλείσει και να αποκατασταθεί ο ΧΑΔΑ
Σε ότι μας αφορά θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των σήμερα καταγγελλομένων μας , θα διαπιστώσουμε αν πρόκειται, για λάθη, παραλήψεις, αμέλεια ή έχουμε να κάνουμε με μια ακόμα «εγκληματικά» περιβαλλοντική ενέργεια  σε βάρος του πολύπαθου Αλιβερίου και των κατοίκων του, και θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες.
                                    Για το Δ.Σ

                                    Ο Πρόεδρος                                       

                                     Γ. Λαγανάς                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια: