Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008

Για το Δίκτυο κινήσεων πολιτών και Συλλόγων του Νομού Ευβοίας για το περιβάλλον

Το θέμα της λειτουργίας και της προοπτικής του δικτύου μας απασχολεί όλους από την πρώτη στιγμή της συγκροτησής του.
Όλοι καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα σήμερα σε συνθήκες που τα προβλήματα του περιβάλλοντος υπερβαίνουν τον τοπικό τους χαρακτήρα, παίρνουν στην κυριολεξία παγκόσμιο χαρακτήρα. Οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα προβλήματα μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε ως κάτοικοι του ίδιου σπιτιού. Του πλανήτη μας.
Με βάση λοιπόν αυτή τη λογική συναντηθήκαμε αρκετοί φίλοι από όλη την Εύβοια εδώ και ένα χρόνο περίπου και αρχίσαμε αυτό το διάλογο για το δίκτυο. Να μπορούμε να παρέμβουμε στα θέματα που απασχολούν το Νομό μας. Να δίνουμε δύναμη και να ισχυροποιούμε παρεμβάσεις και τοπικές πρωτοβουλίες. Να αναδείχνουμε και να ενισχύουμε προβλήματα με πανευβοϊκή διάσταση. Κάθε σύλλογος περιβάλλοντος, κάθε κίνηση πολιτών, στην σκέψη ότι δίπλα του στην άλλη πόλη στην άλλη περιοχή του Νομού μας, υπάρχουν άνθρωποι που βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, παίρνουν δύναμη και δεν αισθάνονται μόνοι τους.
Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα έδειξε την δύναμη της ενότητας και της συμπόρευσης. Ο αγώνας κατά του λιθάνθρακα είναι ένα καλό παράδειγμα συνεννόησης και συμπόρευσης. Οι σύλλογοι περιβάλλοντος του Αλιβερίου και του Μαντουδίου συναντήθηκαν όχι μόνο με τους άλλους συλλόγους του νομού αλλά και με πρωτοβουλίες από όλη την Ελλάδα στον αγώνα κατά των μονάδων λιθάνθρακα. Και αυτή η συνεργασία εκφράστηκε και μέσα από σοβαρές κινητοποιήσεις που είχαν σοβαρή απήχηση στην κοινωνία της Εύβοιας και γενικότερα. Η εμπειρία του «Πισσώνα», η ανάδειξη πανελλαδικά ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος που ταλανίζει το νομό μας εδώ και σαράντα χρόνια αποτελεί επίσης ένα δεύτερο καλό παράδειγμα συνάντησης και κοινής συμπόρευσης συλλόγων και κινήσεων πολιτών από τον Πισσώνα, την Αρτάκη, το Μεσσάπιο, το Λήλαντα και την Χαλκίδα. Το κίνημα που αναπτύχθηκε υποχρέωσε την πολιτεία να στείλει επιθεωρητές, την αυτοδιοίκηση να ανησυχήσει, να πάρει έστω και αργά κάποια μέτρα ελέγχου, να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις που μολύνουν, να ξαναδούν τα θέματα της περιβαλλοντικής προστασίας και των όρων λειτουργίας τους. Ασφαλώς το θέμα δεν έχει κλείσει ακόμη. Χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόμη. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως χτες. Και αυτό οφείλεται στην συνάντηση μιας ευρύτερης συνάντησης πολιτών ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες πολιτικές και ιδεολογικές τους προτιμήσεις. Μιας συνάντησης που είχε ως βάση την κοινή μας πεποίθηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Όχι απλά ως μια οικουμενική αναγκαιότητα που ευαισθητοπιεί ανθρώπους και κοινωνίες, αλλά περισσότερο ως μια συνειδητή πολιτικοποιημένη επιλογή, που ερευνά τις βαθύτερες αιτίες και αναδεικνύει τα μείζονα πολιτικά θέματα. Γιατί το περιβάλλον είναι μια βαθειά πολιτική υπόθεση.
Ασφαλώς ο καθένας μας έχει τις ιδιαίτερες πολιτικές ή ιδεολογικές προτιμήσεις. Αυτό, χωρίς να αποτελεί εμπόδιο στην συμμετοχή του στο δίκτυο και στην συνεργασία, είναι χρήσιμο όταν συμβάλλει στην δημιουργική σύνθεση των απόψεων και όχι στην επιβολή των απόψεών του. Όταν δηλαδή ο χώρος του δικτύου θα είναι ένας χώρος δημιουργικού προβληματισμού και όχι χώρος επιβολής των απόψεων κάποιων ή της απαίτησης να αποδέχονται οι άλλοι την συνολική μας πλατφόρμα, για να συμφωνήσουμε σε επιμέρους θέματα. Μέσα από την σύνθεση των απόψεων θα συγκλίνουμε και θα προχωρούμε μπροστά στηριγμένοι στα σημεία που μας συνδέουν και που θα ανακαλύπτουμε συνεχώς μέσα από την κατανόηση και τον διάλογο. Χωρίς παρωπίδες και στερεότυπα.
Τα άλλα θέματα που αφορούν θέματα λειτουργίας, οργανωτικά κ.λ.π. θα βρούμε όλοι μαζί την καλύτερη λύση.

Ένα τέτοιο δίκτυο έχει αναγκαιότητα αλλά και προοπτική.


Μια πρώτη επεξεργασία ενός σχεδίου καταστατικού έγινε από τον Νίκο Χασάνδρα μέλος της Γραμματείας του Δικτύου και παρατίθεται στην συνέχεια :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ομοσπονδίας Συλλόγων και ομάδων πολιτών νομού Εύβοιας με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ».

Άρθρον 1ο
Ίδρυση– Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Σωματείο (ομοσπονδία) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ – ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» με το περιληπτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» με έδρα την πόλη της Χαλκίδας του νομού Εύβοιας όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά από τους νόμους της πολιτείας.
Το σωματείο (ομοσπονδία) μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλα μέρη της χώρας και του εξωτερικού ως επίσης και παραρτήματα σε όλο το νομό.

Άρθρον 2ο
Σκοποί – Στόχοι – Τομείς Δράσης του Συλλόγου
α) Περιβάλλον
 Η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος – θαλάσσιου – χερσαίου είναι καθήκον και υποχρέωση όλων των μελών και των φίλων της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας.
 Η προστασία του περιβάλλοντος από περαιτέρω καταστροφές αλλά και η αποκατάστασή των, όπου είναι δυνατή, αποτελεί προτεραιότητα της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα, μέσω των καταστατικών του Οργάνων, παρεμβαίνει τόσο προς την Πολιτεία, όσο και στην κοινωνία με διάφορους νόμιμους τρόπους δράσης, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: η συνεχής ενημέρωση των πολιτών και φορέων, η κινητοποίηση όταν διαπιστώνονται παρεμβάσεις ή προθέσεις παρεμβάσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε βάρος του υφιστάμενου φυσικού πλούτου, οι διαλέξεις και οι ομιλίες με στόχο την ενεργοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση διασφάλισης της ισορροπίας του οικοσυστήματος και της αειφόρου ανάπτυξης, η κατάθεση προτάσεων προς κάθε αρμόδιο φορέα της πολιτείας για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του συλλόγου.

β) Ανάπτυξη
Η ισόρροπη ανάπτυξη μέσα από σχέδια δράσης αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του «δικτύου» οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας προς τα θεσμοθετιμένα όργανα της πολιτείας (Δήμοι – Νομαρχία – περιφέρεια – κυβέρνηση) γίνεται στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης για όλο το νομό με προτάσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν σχέδια δράσης υπέρ του κοινωνικού συνόλου, της ποιότητας ζωής της αειφόρου ανάπτυξης στους τομείς της οικολογίας και του περιβαλλοντικού γίγνεσθαι.

γ) Πολιτισμός
Η προστασία και διατήρηση της πολιτικής και πολιτισμικής κληρονομίας αποτελούν βασική προτεραιότητα του Συλλόγου, σε συνδυασμό με την προώθηση και ανάπτυξη του αθλητισμού της μουσικής, του χορού, του θεάτρου και γενικά της καλλιτεχνικής παιδείας.

δ) Ιστορία
Η καταγραφή – ανάδειξη και προσβολή της ιστορικής κληρονομιάς εντάσσονται στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας.

ε) Κοινωνική αλληλεγγύη
Τα μέλη οι φορείς και οι φίλοι του Συλλόγου συμμετέχουν ενεργά στα προβλήματα της καθημερινότητας και προτάσσουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών στην ισονομία. Την έκφραση της ελεύθερης βούλησης την περιφρούρηση των ατομικών ελευθεριών.
Το Σωματείο με διάφορες νόμιμες ενέργειες παρεμβαίνει σε κάθε μορφής προκλήσεις που επιφέρουν βλαπτική μεταβολή σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες είτε στο επίπεδο της διανομής του πλούτου είτε στο επίπεδο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (φυλετικές διακρίσεις – οικονομικοί μετανάστες – πολιτικοί πρόσφυγες κ.λ.π.) είτε στο επίπεδο της διαβίωσης (ακρίβεια – φτώχεια, καρτέλς κ.λ.π.).

στ) Ποιότητα ζωής
Η συμμετοχή των μελών και των φίλων του Σωματείου είναι απαραίτητη σε όλα τα κοινά δρώμενα αυτού του τόπου, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια διαρκής γνώση για τυχόν παρεμβάσεις φυσικών και νομικών προσώπων που επιφέρουν μεταβολή στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρονται καταστροφές δασών και αδιαφορία των αρμοδίων για την αναδάσωση φορέων, ρύπανση των υδάτινων πόρων και της θάλασσας, ρύπανση του αέρα και της γης, προτάσεις σχεδίων πόλης και γενικότερα γενικών ή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που μπορεί να επιφέρουν μεταβολές και να βλάψουν την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, αδιαφορία των αρμοδίων για τη βελτίωση, συντήρηση και σήμανση του οδικού δικτύου για την πρόληψη ατυχημάτων, παρεμβάσεις στους αρμοδίους φορείς της πολιτείας, διαλέξεις και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προκειμένου να υπάρξει ευρεία ενημέρωση των πολιτών για τους κινδύνους των ναρκωτικών και τις συνέπειες από τη χρήση αυτών.

Άρθρον 3ο
Μέσα
Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα τα οποία ενδεικτικά είναι:
α) Ανταλλαγή πληροφόρησης
β) Προβλέψεις και επεξεργασία σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων, πρόληψη καταστάσεων που ενδεχομένως προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις ενεργειών διαφόρων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε βάρος του περιβάλλοντος.
γ) Οργάνωση επιτροπών από τα μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και την αντιμετώπιση προβλημάτων της περιοχής.
δ) Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τύπο και κινητοποιήσεις.
ε) Συνεχείς προσπάθειες για τη διαμόρφωση συνείδησης στους νέους που θα επικεντρώνονται στον παράγοντα ΑΝΘΡΩΠΟ, τις αξίες, την ποιότητα ζωής, το σεβασμό και την αγάπη για τη ζωή, την ανάπτυξη και την αειφορία. Αναλήψεις και χρηματοδοτήσεις σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίτευξη των σκοπών – στόχων του Σωματείου, ώστε να διασφαλιστεί κατά κάποιο τρόπο η υποστήριξη των φορέων της Πολιτείας και η στήριξη ιδιωτικών δράσεων που έχουν να κάνουν με επιμέρους και συναφείς δραστηριότητες.
στ) κατάλληλες ενέργειες και παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές.
ζ) Συνεργασία με όλους τους φορείς που έχουν να κάνουν με τους παραπάνω σκοπούς και γενικά ανάπτυξη συνεργασίας με όλους τους φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς Συλλόγους, την Εκκλησία, τα Επιμελητήρια και άλλους κοινωνικούς φορείς.
η) Προτάσεις προς τους αρμοδίους φορείς βέλτιστων πρακτικών που έχουν ακολουθηθεί από ανάλογους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
θ) Την εδραίωση ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και γνώσης μεταξύ των μελών αλλά και τρίτων για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
ι) Τη σύνταξη, υποβολή και προώθηση επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές, Διεθνείς Οργανισμούς και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ια) Την έκδοση ενημερωτικών περιοδικών, εντύπων, φυλλαδίων, βιβλίων, εφημερίδας, σχετικών με τους σκοπούς, τις δράσεις και τις προτάσεις του σωματείου.
ιβ) Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, κέντρου αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μαθητικών εξοχών (κατασκηνώσεων) κ.λ.π.
ιγ) Τη λειτουργία τοπικού κέντρου οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτουρισμού και λοιπών εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
ιδ) Τη δημιουργία αρχείου πολιτισμικού-πολιτιστικού και ιστορικού χαρακτήρα με την αναβίωση των πολιτιστικών εθίμων και της λαϊκής παράδοσης.

Άρθρον 4ο
Μέλη – υποχρεώσεις
Ο Σύλλογος έχει τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη.

1. Τακτικά μέλη
α) Δικαίωμα να γίνουν μέλη έχουν όλοι οι Σύλλογοι, σωματεία και ομάδες πολιτών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται στο νομό μας.
Τα μέλη αυτά συμμετέχουν στην ομοσπονδία με εκπροσώπους που ορίζονται από τα καταστατικά τους όργανα ή τις συνελεύσεις τους.
β) Όλα τα μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και συμμετέχουν σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ομοσπονδίας. Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.
γ) Οι ταμειακές υποχρεώσεις των μελών τόσο για την εγγραφή όσο και για τη συνδρομή καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ομοσπονδίας.
δ) Τα μέλη (τακτικά) οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των, να πειθαρχούν απόλυτα στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, καθώς και τις αποφάσεις της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης και να εφαρμόζουν αυτές, να εργάζονται για τους σκοπούς του Σωματείου και να προσέρχονται στις Γ.Σ. όταν καλούνται από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας.
στ) Για τη διαγραφή μέλους αποφασίζει η Γ.Σ. και εφόσον ψηφίσουν τα 3/4 των παρόντων μελών.
Ειδικά για τις ομάδες πολιτών προκειμένου να γίνουν μέλη του Σωματείου θα πρέπει η κάθε ομάδα να’ χει 25 ενεργά μέλη.2. Έκτακτα μέλη
Έκτακτα μέλη είναι νομικά πρόσωπα με παρεμφερείς σκοπούς από όλη της χώρα, τα οποία εθελοντικά συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών της Ομοσπονδίας και δύνανται να μετέχουν σε ομάδες εργασίας ή να αναλαμβάνουν από κοινού με τα τακτικά μέλη την εκτέλεση έργον ή έργων που προωθεί η Ομοσπονδία.
Η ανάδειξη των εκτάκτων μελών προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από τη Γ.Σ.

3. Επίτιμα μέλη
Επίτιμα μέλη στην Ομοσπονδία γίνονται πρόσωπα που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ή συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών της Ομοσπονδίας. Η έγκριση των επίτιμων μελών γίνεται από το Γ.Σ. ύστερα από εισηγητή της Διοίκησης.

4. Γενικά
α) Τα έκτακτα και επίτιμα μέλη δεν μπορούν να εκλεγούν σε αιρετές θέσεις του Συλλόγου. Δύνανται όμως να συμμετέχουν σε επιτροπές ή άλλα όργανα του Συλλόγου και να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και να διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις.
β) Για την παύση, προσωρινή ή μόνιμη, τη διαγραφή και γενικώς την επιβολή ποινών στα μέλη του Συλλόγου, αρμόδια Όργανα είναι η Διοίκηση και η Γενική Συνέλευση. Ο πειθαρχικός έλεγχος ως και οι διαδικασίες επιβολής, ποινών θα καθοριστούν από τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.Άρθρον 5ο
Πόροι
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής
β) Οι τακτικές μηνιαίες συνδρομές
γ) Δωρεές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις, εφόσον ο χορηγητής-δωρητής δεν θέτει όρους που να είναι αντίθετοι στους σκοπούς του Συλλόγου.
δ) Οικονομικές ενισχύσεις (επιχορηγήσεις) από την Πολιτεία, από τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εν μέρει ή εν όλω, από εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς πόρους.
ε) Τα εισοδήματα που προέρχονται από την περιουσία του Σωματείου.

Άρθρον 6ο
Γενική Συνέλευση
α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας.
β) Η Γ.Σ. αποτελείται από το σύνολο των μελών του Σωματείου και συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο εντός του Ιανουαρίου και εκτάκτως οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση που να αναφέρει τα θέματα συζήτησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) μέρες το αργότερο από τη μέρα που του επιδόθηκε η σχετική αίτηση.
γ) Όλες οι τακτικές ή έκτατες Γ.Σ. συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ. που ανακοινώνεται με ατομικές προσκλήσεις. Η πρόσκληση πρέπει να γράφει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της συζήτησης.
δ) Η Γ.Σ. πριν αρχίσει τις εργασίες εκλέγει 3 μελές Προεδρείο και γραμματέα που κρατάει τα πρακτικά. Το Προεδρείο και ο γραμματέας της Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών και με σχετική πλειοψηφία.
ε) Στην τακτική Γ.Σ. γίνεται απολογισμός του περασμένου χρόνου, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου του επομένου χρόνου. Αφού τελειώσουν τα παραπάνω θέματα, εκλέγεται από τη Γ.Σ. τριμελής εφορευτική επιτροπή (Εφ. Επ.). Ταυτόχρονα εκλέγονται δύο (2) αναπληρωματικά μέλη της εφορευτικής επιτροπής. Η Γ.Σ. λήγει, αφού προκηρύξει εκλογές άμεσα ή το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) μέρες για την ανάδειξη των μελών της Διοικητικής της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Συντελεστικής Γραμματείας.
στ) Η Γ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα σε αυτή τουλάχιστον τα μισά μέλη της Ομοσπονδίας και ένας. Όταν δεν έχει απαρτία στην πρώτη σύγκληση η Γ.Σ. υποχρεωτικά συνέρχεται πάλι δεύτερη φορά σε οκτώ μέρες το πολύ, οπότε έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.
ζ) Η Γ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
η) Για να τροποποιηθεί οποιοδήποτε άρθρο αυτού του καταστατικού, χρειάζεται να είναι παρόντα τα μισά (1/2) μέλη του Συλλόγου και να ψηφίσουν τα (3/4) από τα παρόντα τη σχετική πρόταση.
θ) Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά μέλη.
Τα νομικά πρόσωπα (σύλλογοι-σωματεία-ομάδες πολιτών κ.λ.π.) εκπροσωπούνται δια αντιπροσώπων οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από τους φορείς των σύμφωνα με τις δικές τους διατάξεις.
Όπου δεν προβλέπεται, από τους οικείους φορείς αντιπροσώπευση τότε αποφασίζει η Γ.Σ. του φορέα για την αντιπροσώπευση. Ο κάθε φορέας εκλέγει δύο (2) αντιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι παρίσταται στη Γ.Σ. προσκομίζοντας στο Προεδρείο της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας έγγραφη εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον αριθμό των ενεργών τακτικών μελών του φορέα του και απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
ι) Όλες οι ψηφοφορίες της Γ.Σ. είναι φανερές και μυστική είναι αυτή της ανάδειξης της Διοίκησης, της εκτελεστικής Γραμματείας και της εξελεγκτικής επιτροπής.
ια) Στη Γ.Σ. μπορούν να παρίστανται όλα τα μέλη των φορέων που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία ως και κάθε άλλος πολίτης που ήθελε να παρακολουθήσει τις εργασίες της Γ.Σ.

Άρθρον 7ο
Αρχαιρεσίες (Εκλογές)
α) Οι αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας προκηρύσσονται από την τακτική Γ.Σ. των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτού του καταστατικού και γίνονται με σκοπό την ανάδειξη 7μελούς Διοίκησης, 3μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία.
Όλοι οι υποψήφιοι γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία είναι προσωπική. Οι λάβοντες κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς θεωρούνται εκλεγέντες. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται αμέσως κλήρωση.
β) Οι αρχαιρεσίες γίνονται ενώπιον Εφορευτικής Επιτροπής και με την εποπτεία της. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται όπως ορίζει το άρθρο 6 του καταστατικού αυτού.
γ) Τα ονόματα των υποψηφίων υποβάλλονται γραπτά ή προφορικά στον Πρόεδρο της Εφ. Επ. άμεσα εφόσον έχει αποφασιστεί από την Γ.Σ. η διενέργεια αρχαιρεσιών την ίδια μέρα. Αν αποφασιστεί η διενέργεια αρχαιρεσιών εντός 20 ημερών τότε οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στον Πρόεδρο της Εφ. Επ. 72 ώρες πριν από τις εκλογές.
Ο Πρόεδρος της Εφ. Επ. ανακοινώνει τις υποψηφιότητες εφόσον αυτές είναι την αυτή με τη Γ.Σ. ημέρα στα μέλη της Γ.Σ. ή γραπτά στα μέλη τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ημέρα των εκλογών.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υφίσταται τριμελής Εφ. Επ. ή αν αυτή αδρανεί, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της που απορρέουν από το παρόν άρθρο, ασκεί η Διοίκηση.
δ) Στα ψηφοδέλτια ανάδειξης Διοίκησης, Εκτελεστικής Γραμματείας εξελεγκτικής επιτροπής, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τόσοι υποψήφιοι, όσα τα τακτικά μέλη συν τα μισά με στρογγυλοποίηση του δεκαδικού προς τα πάνω.

Άρθρον 8ο
Εφορευτική επιτροπή
α) Οι αρχαιρεσίες (εκλογές) της Ομοσπονδίας γίνονται με την εποπτεία Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, όπως ορίζει το άρθρο 7 αυτού του καταστατικού. Η εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώνει τις υποψηφιότητες εντός των ορισθεισών προθεσμιών, συντάσσει ενιαίο κατ’ αλφαβητική σειρά ψηφοδέλτιο, το οποίο διαθέτει στα μέλη που προσέρχονται στην ψηφοφορία. Ορίζει το όριο των σταυρών ανά αρμοδιότητα.
Οι σταυροί προτίμησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 50% του αριθμού των οργάνων διοίκησης και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθμός η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.
β) Η εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης και εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τούτου και του Νόμου, με βάση τα μητρώα μελών, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και αποφαίνεται μέσα σε δύο (2) μέρες για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι την 8η μ.μ ώρα της επόμενης ημέρας.
Στη διαλογή των σταυρών προτίμησης έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι.

Άρθρον 9ο
Διοικητικό Συμβούλιο
α) Η Ομοσπονδία διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε χρόνο με τις εκλογές που γίνονται σε ημερομηνία που ορίζει η τακτική Γ.Σ. Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται με την φροντίδα του μέλους που πλειοψήφησε, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τους: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Ειδικό Γραμματέα του Συλλόγου. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. στις υπευθυνότητες αυτές γίνεται με σχετική πλειοψηφία.
β) Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της προηγούμενης Διοίκησης έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα βιβλία και τις σφραγίδες στους νέους Γενικό Γραμματέα και Ταμία την ημέρα που αυτοί αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.
γ) Η Εφορευτική Επιτροπή έχει υποχρέωση μέσα σε ένα (1) μήνα να παραδώσει στον Πρόεδρο όλο το εκλογικό υλικό, εφόσον δεν εκκρεμεί ένσταση στις δικαστικές αρχές.
δ) Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Το Δ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα αναβάλλεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
ε) Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όσες φορές υπάρχει ανάγκη ή αν το ζητήσουν τρείς τουλάχιστον Σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους, όπου πρέπει να αναγράφουν τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημέρα που του δόθηκε η σχετική αίτηση.
στ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι για ένα χρόνο.
ζ) Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την ομοσπονδία σύμφωνα με το Καταστατικό. Παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την προώθηση και εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.
η) Όταν ένα μέλος του Δ.Σ απουσιάζει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, τότε συγκαλείται Γ.Σ. για να εκλέξει νέο Δ.Σ.
θ) Το Δ.Σ. με απόφασή του ορίζει τις επιτροπές παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων ενταξιακών προγραμμάτων για δράσεις και ενέργειες που εξυπηρετούν τους σκοπούς και τους στόχους της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.
ι) Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να εκλεγούν μόνο για δύο (2) συνεχείς θητείες.

Άρθρον 10ο
Εκτελεστική γραμματεία (Εκ. Γρ.)
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας συνεπικουρείται στο έργο της από την Τριμελή Εκτελεστική Γραμματεία η οποία εκλέγεται από το Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7ου του παρόντος.
Η θητεία των μελών της Εκ. Γρ. είναι για ένα χρόνο.
Τα μέλη που εκλέχτηκαν μια φορά δεν έχουν δικαίωμα επανεκλογής αν πρώτα δεν διατελέσουν μέλη της Εκ. Γρ. θεωρητικά όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων. Δυνατότητα επανεκλογής υπάρχει μόνο όταν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από μέλη που δεν διετέλεσαν στην Εκ. Γρ.
Η Εκ. Γρ. εκλέγει τον Πρόεδρο εντός 8 ημερών από την ανάδειξη του οργάνου από τη Γ.Σ.
Η Εκ. Γρ. με ευθύνη του Προέδρου συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά 15θήμερο και η παρουσία όλων των μελών της είναι υποχρεωτική.
Η Εκ. Γρ. τηρεί πρόχειρα πρακτικά τα οποία παραδίδει κάθε φορά στον Γραμματέα της Διοίκησης που αφού κυρωθούν από τη Διοίκηση καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. όταν ένα μέλος της Εκ. Γρ. δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, τότε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας διορίζει το μέλος και την πρώτη έκτακτη ή τακτική Γ.Σ. ζητάει την επικύρωση.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλες τις κινητοποιήσεις και τη συμμετοχή σ’ αυτές.


Άρθρον 11ο
Καθήκοντα Μελών του Δ.Σ.
Προέδρου
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, Δικαστικά και Εξώδικα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις περιουσιακές σχέσεις με τρίτους, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών και με τον Ταμία τα διπλότυπα των εισπράξεων.
Ανοίγει μαζί με τον Ταμία ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. λογαριασμούς στις τράπεζες για την τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων. Συγκαλεί το Δ.Σ. στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του. Συγκαλεί τις Γ.Σ. σύμφωνα με το καταστατικό.

Αντιπροέδρου:
Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος.

Γενικός Γραμματέας:
Φυλάει τα βιβλία του Συλλόγου, τη σφραγίδα και την αλληλογραφία του την οποία καταχωρεί, τόσο την εξερχόμενη όσο και την εισερχόμενη στο βιβλίο πρωτοκόλλου. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και όλα τα επίσημα έγγραφα. Γράφει με ακρίβεια τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. που τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη που ήταν παρόντα στην αντίστοιχη συνεδρίαση. Όταν αυτός κωλύεται τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.


Ταμίας:
Ο Ταμίας φυλάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων του Συλλόγου, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα διπλότυπα των εισπράξεων, κάνει όλες τις πληρωμές σύμφωνα με τα οικεία χρηματικά εντάλματα πληρωμής, καταθέτει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε Ελληνική Τράπεζα μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα ποσά του Συλλόγου που ξεπερνούν τα 1.000,00 Ευρώ. Όποτε του ζητηθεί, πληροφορεί το Δ.Σ., την εξελεγκτική επιτροπή και τη Γ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου. Όταν αυτός κωλύεται τον αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. εκτός του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Ειδικός Γραμματέας
Αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν κωλύεται αυτός να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Λοιπά μέλη
Τα υπόλοιπα 2 μέλη συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Διοίκησης η οποία με απόφαση του Προέδρου μπορεί να τους αναθέτει ειδικά καθήκοντα.

Άρθρον 12ο
Καθήκοντα Μελών Εκτελεστικής Γραμματείας (Εκ. Γρ.)
Η Εκ. Γρ. συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά 15νθήμερο εξετάζει και αναλύει τρέχοντα θέματα που έχουν να κάνουν με τους σκοπούς και τους στόχους της Ομοσπονδίας ως και με τους σκοπούς και τους στόχους των φορέων μελών της Ομοσπονδίας.
Συνεπικουρεί το έργο της Διοίκησης καταρτίζει προτάσεις θέσεις και προτείνει λύσεις και τρόπους ενεργειών για την αντιμετώπιση των αναφερθέντων προβλημάτων. Δια του Πρόεδρου εισάγει όλα τα θέματα στον Πρόεδρο της Διοίκησης.
Η Εκ. Γρ. εφόσον το επιθυμεί συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο Πρόεδρος της Εκ. Γρ. συμμετέχει υποχρεωτικά χωρίς δικαίωμα ψήφου της συνεδριάσεις της Διοίκησης και εισηγείται τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Εκ. Γρ.
Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απουσιάζοντα εκπροσωπεί στις συνεδριάσεις της Διοίκησης ο αναπληρωτής αυτού ο οποίος έχει οριστεί με απόφαση της 3μελούς Εκ. Γρ.
Τα μέλη (φορείς) της Ομοσπονδίας για οποιοδήποτε θέμα ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Εκ. Γρ.
Η Εκ. Γρ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία έναντι όλων των φορέων του νομού τόσο τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα για θέματα που αφορούν τους σκοπούς και στόχους αυτής και άμεσα ενημερώνει τον Πρόεδρο της Διοίκησης για όλες τις ενέργειες της.
Η Εκ. Γρ. λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος της Εκ. Γρ. συνυπογράφει όλα τα έγγραφα προς τρίτους του Δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με την Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Διοίκησης.
Ο Πρόεδρος της Εκ. Γρ. αλληλογραφεί με όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας ύστερα από απόφαση της Τριμελούς ΕΚ. Γρ. και κοινοποιεί τα έγγραφα τον Πρόεδρο της Διοίκησης.

Άρθρον 13ο
Εξελεγκτική επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας είναι τριμελής και η θητεία της κρατάει ένα χρόνο.
Εκλέγεται όταν γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συλλόγου με σχετική πλειοψηφία και υποβάλλει ενώπιον της τακτικής Γ.Σ. τα πορίσματα της κατά τον ετήσιο απολογισμό του Δ.Σ.

Άρθρον 14ο
Οικονομική Διαχείριση – βιβλία – εσωτερικοί κανονισμοί
Η οικονομική διαχείριση ασκείται σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, ο οποίος συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οι εισπράξεις και πληρωμές γίνονται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Τα τηρούμενα με ευθύνη των Γραμματέα – ταμία και Πρόεδρου Εκ. Γρ. αντίστοιχα βιβλία είναι:
α) μητρώο μελών,
β) βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.,
γ) βιβλίο πρακτικών Εκ. Γρ.,
δ) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.,
ε) βιβλίο εισπράξεων – πληρωμών,
στ) βιβλίο ιστορίας του Συλλόγου,
ζ) πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,
η) και ό, τι προβλέπεται από τη νομοθεσία και τον Κ.Β.Σ.
Για την ευρυθμότερη λειτουργία του Συλλόγου η Γ.Σ. ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας.
Μέχρι την έγκριση των κανονισμών αυτών η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. αποφασίζει σχετικά για συμβάσεις με τρίτους για στόχους και δράσεις συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων, για την επιλεξιμότητα αυτών ως και για κάθε οικονομικής εν γένει διαχειριστικής δραστηριότητας της Ομοσπονδίας.

Άρθρον 15ο
Παραρτήματα – Γραφεία
1. Παραρτήματα
Η Ομοσπονδία έχει παραρτήματα σε όλο το νομό, όπως αυτός προσδιορίζεται γεωγραφικά σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.
Το κάθε παράρτημα εκπροσωπείται από το Δ.Σ. του υφιστάμενου η υπό δημιουργία Συλλόγου της κάθε πόλης του χωριού και του τοπικού διαμερίσματος του Νομού, το οποίο Δ.Σ. ορίζει τον εκπρόσωπό του.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός Συλλόγου στην πόλη το χωριό το τοπικό διαμέρισμα τότε οι Σύλλογοι εκλέγουν ή ορίζουν με τις δικές τους διαδικασίες από έναν εκπρόσωπο. Οι εκλεγέντες ή ορισθέντες εκπρόσωποι αποτελούν το συντονιστικό όργανο (Σ.Ο.) του παραρτήματος, το οποίο (Σ.Ο.) εκλέγει ή ορίζει το συντονιστή του.
Τα παραρτήματα δια των εκπροσώπων ενημερώνουν την Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας για όλα τα θέματα που άπτονται των σκοπών των στόχων και της λειτουργίας γενικότερα της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων που συμμετείχαν σ’ αυτή.
Οι εκπρόσωποι των παραρτημάτων δεν αποκλείεται να είναι και αντιπρόσωποι στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.2. Γραφεία
Τα γραφεία και οι εκπρόσωποι αυτών τόσο στη ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή δημιουργούνται με αποφάσεις της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.
Οι εκπρόσωποι των γραφείων δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη της Ομοσπονδίας και λειτουργούν ως ανταποκριτές αυτής και αναφέρονται στην εκτελεστική γραμματεία.
Τόσο οι αντιπρόσωποι των παραρτημάτων όσο και οι εκπρόσωποι των γραφείων έχουν την ευθύνη απέναντι στην Ομοσπονδία της ενημέρωσης για όλα τα θέματα που είναι σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Ομοσπονδίας.
Η Ομοσπονδία στην κατεύθυνση αυτή (γρήγορη και επίκαιρη άλληλο ενημέρωση) θα δημιουργήσει ηλεκτρονικό δίκτυο για τη συνεχή και άμεση ροή πληροφόρησης και ενημέρωσης και αντιμετώπισης των τυχόν αναφερομένων προβλημάτων.

Άρθρον 16ο
Συντακτική Επιτροπή
Για την εκτέλεση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού η Γ.Σ. της Ομοσπονδίας εκλέγει ή ορίζει μια πενταμελή ομάδα εργασίας που θα έχει το ρόλο και της αρμοδιότητες της Συντακτικής Επιτροπής (Σ.Ε.).
Η Σ.Ε. έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα υλοποίησης των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος καταστατικού και ειδικά των παραγράφων 1 και 1α.
Η Σ.Ε έχει αυτονομία στο έργο της και συλλέγει το υλικό προς δημοσίευση σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραρτημάτων και γραφείων ως και με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
Η Σ.Ε. εισηγείται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας την έκδοση περιοδικών ή εφημερίδας ή και των δύο ως και την κεντρική ιδέα για τους στόχους των εντύπων αυτών.
Επίσης καταρτίζει σχετική οικονομοτεχνική μελέτη την οποία καταθέτει στο Δ.Σ.
Προτείνει το Δ.Σ. τυχόν συνεργασίες σε μόνιμη ή περιορισμένη χρονική βάση με έντυπα ηλεκτρονικού και γραπτού τύπου ραδιόφωνα κ.λ.π. με σκοπό την προβολή και διάδοση στο ευρύτερο κοινό των σκοπών και στόχων της Ομοσπονδίας.

Άρθρον 17ο
Η Ομοσπονδία έχει κυκλική σφραγίδα. Σ’ αυτήν είναι γραμμένες κυκλικά οι λέξεις:
«ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» στο κέντρο της σφραγίδας αποτυπώνεται ένα περιστέρι.
Έμβλημα της Ομοσπονδίας είναι το περιστέρι το οποίο είναι το σύμβολο της Ειρήνης.
Η σημαία της Ομοσπονδίας έχει άσπρο χρώμα. Στο κέντρο της το έμβλημα (περιστέρι) και κάτω από αυτό αναγράφεται ο διακριτικός τίτλος «ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ».
Οι διαστάσεις της σημαίας είναι οι αυτές με την Ελληνική.

Άρθρον 18ο
Για κάθε τι που δεν προβλέπει αυτό το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και οι σχετικοί για τα σωματεία νόμοι.
Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη από το νόμο, αποφαίνεται η Γ.Σ. Για την περιουσία του Συλλόγου μετά τη διάλυσή του για οποιοδήποτε λόγο αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρονται οι λέξεις Σύλλογος, Σωματείο αποτελούν την ίδια έννοια αυτή της Ομοσπονδίας.

Άρθρον 19ο
Προσωρινή Διοικούσα επιτροπή – Μεταβατική Διάταξη
1) Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Συλλόγου μέχρι που να ληφθεί η οριστική ή διαφορετική απόφαση από τη Γ.Σ. καθορίζεται ως εξής:
α) Δικαίωμα εγγραφής των τακτικών μελών ποσό Ευρώ.
β) Μηνιαία συνδρομή μελών ποσό Ευρώ ή εφάπαξ Ευρώ ετησίως.
2) Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή που θα διοικήσει το σύλλογο μέχρι την πρώτη Γ.Σ. η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει το ένα έτος, για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ.
2.1) Τακτικός
2.2.) Αναπληρωματικός

Άρθρον 20ο
Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα και ισχύει από τη μέρα που θα εγκριθεί.
Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση (εκλογών) για την ανάδειξη των οργάνων που είναι:
 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
 Η Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.)
 Η Εξελεκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
 Η Συντακτική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η πρώτη τακτική Γ.Σ. προκηρύσσεται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και έχει γι’ αυτό και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του άρθρου 7 του παρόντος θα γίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (το αργότερο εντός 3 μηνών) από την ημέρα που θα γραφεί το σωματείο (ομοσπονδία) στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Χαλκίδας και η θητεία τους θα είναι μέχρι τις νέες εκλογές που θα προκηρυχθούν από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Το παρόν καταστατικό του αποτελείται από είκοσι (20) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα από τους ιδρυτές που συγκεντρώθηκαν στο Δήμο Χαλκιδαίων.

2 σχόλια:

ΜΑΥΡΟ ΠΙΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ είπε...

Προς τα μέλη του «Δικτύου Περιβαλλοντικών Συλλόγων και Ομάδων της Εύβοιας»

Φίλες και φίλοι

Θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση γύρω από τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους του δικτύου. Ειδικότερα θέλουμε να συζητήσουμε το ζήτημα της αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας του. Αν είναι αυτό που θέλουμε( το έχουμε εξάλλου αποφασίσει), πρέπει να βρούμε και τους τρόπους με τους οποίους θα το κάνουμε πράξη. Μέχρι στιγμής, στο συγκεκριμένο θέμα, όλα είναι ρευστά, συγκεχυμένα, κάποιοι όμως (η Συντονιστική Γραμματεία) παίρνουν αποφάσεις εν ονόματι του δικτύου, τις οποίες μαθαίνουμε τη στιγμή της δημοσίευσής τους (στο συγκεκριμένο επίπεδο δεν έχει σημασία αν είναι σωστές ή όχι).

Το σημαντικό με δίκτυα σαν κι αυτό, είναι ότι αποτελούν προσπάθειες αυτοοργάνωσης από τα κάτω. Μπροστά στην αυθαιρεσία, την αδιαλλαξία, την αδιαφορία της εκάστοτε πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, η μόνη λύση είναι η συλλογικοποίηση των αρνήσεων, η αυτοοργάνωση των βουλήσεών μας. Να πάρουμε δηλαδή τη ζωή μας στα χέρια μας.

Στην προηγούμενη συνέλευση, πήγε να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από την οργάνωση του δικτύου. Εκφράστηκε επίσης η ανάγκη μιας αμεσοδημοκρατικής δομής και νομίζουμε ότι κανείς δε διαφωνεί σε αυτό. Το μόνο στο οποίο αποφασίσαμε τελικά ήταν η κυκλικότητα στη σύνθεση των ατόμων της συντονιστικής επιτροπής. Μάλιστα στο απολογιστικό της συντονιστικής έλειπε (ξεχάστηκε;) οποιαδήποτε αναφορά. Δεν συζητήσαμε όμως, ούτε για το ρόλο, ούτε για τη διάρκεια της συντονιστικής. Εφόσον όμως, συμφωνούμε όλοι στον αμεσοδημοκρατικό τρόπο λήψης των αποφάσεων, πρέπει να βρούμε τους τρόπους που θα το κάνουμε πράξη. Χωρίς δηλαδή, η επίκληση στην άμεση δημοκρατία, να καταλήγει ένα ρητορικό σχήμα πάνω στο οποίο θα εφαρμόζονται “παλιές” πρακτικές.

Θέλουμε λοιπόν, να κάνουμε μερικές παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα (δηλαδή με το ζήτημα του ρόλου μιας συντονιστικής επιτροπής μέσα σε ένα αμεσοδημοκρατικό σχήμα, άρα και του τρόπου λήψης αποφάσεων) αλλά και σε σχέση ειδικότερα με τις τελευταίες αποφάσεις της Συντονιστικής Γραμματείας.

Συνήθως στις αμεσοδημοκρατικές δομές χρησιμοποιούνται οι συντονιστικές επιτροπές με κύριο ρόλο αυτό που λέει και η λέξη: να συντονίζουν. Οι συντονιστικές επιτροπές δεν αποφασίζουν, συντονίζουν την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται στις γενικές συνελεύσεις. Οι συντονιστικές επιτροπές μπορεί να επιφορτίζονται με το σχεδιασμό προτάσεων, όλα όμως πρέπει να περνάνε από τη γενική συνέλευση ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση. Στην περίπτωση μάλιστα ανάγκης για γρήγορες κινήσεις, η χρήση του διαδικτύου είναι η καλύτερη λύση.

Θεμέλιο της δημοκρατίας είναι η συνέλευση των πολιτών. Αν αφήσουμε απ’ έξω, προς το παρόν, το ζήτημα του αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο μέσα στην κοινωνία, θεωρούμε πως μέσα σε μικρές συλλογικότητες όπως είναι το Δίκτυο, είναι πραγματοποιήσιμο και μάλιστα ότι είναι ο μόνος πραγματικός δημοκρατικός δρόμος. Είναι αυτό που θέλουμε όλοι, νομίζουμε.
Αν δημοκρατία σημαίνει ότι αποφασίζει ο δήμος, η συλλογικότητα στο σύνολό της, τότε μέσα σε μια πραγματικά δημοκρατική συλλογικότητα, η γενική συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Αν θέλουμε να λειτουργούμε διαφορετικά, αν δεν μπορούμε, αν το θεωρούμε ανέφικτο, ας το πούμε ρητά κι ας μην επικαλούμαστε τον όρο άμεση δημοκρατία ή άμεση συμμετοχή.

Η συντονιστική επιτροπή λοιπόν, δεν αποφασίζει, αλλά κοινοποιεί και υλοποιεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Αυτός είναι ο ρόλος της μέσα σε μια αμεσοδημοκρατική δικτύωση. Διαφορετικά δεν θα ονομαζόταν συντονιστική επιτροπή αλλά κεντρική επιτροπή.

Εμείς μπήκαμε σε αυτό το δίκτυο με στόχο να συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια αυτοοργάνωσης των αντιστάσεων και των θελήσεών μας, γύρω από τα οικολογικά εγκλήματα στο Νομό. Με στόχο την εξωκομματική (ήταν ρητός όρος από την αρχή), έλλογη, από τα κάτω δράση. Θεωρούμε δηλαδή ότι αν θα αλλάξουν τα πράγματα, αυτό θα γίνει επειδή θα το θελήσει η κοινωνία στο σύνολό της, δηλαδή εμείς και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Αυτό είναι το ζήτημα λοιπόν για εμάς, να μαζευτεί κόσμος και να προσπαθήσει να δράσει συλλογικά. Ο κόσμος θα μαζευτεί, μόνο αν αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες, αν αρχίσει δηλαδή να συμμετέχει σε συλλογικότητες και κινήσεις στις οποίες θα νιώθει ότι συναποφασίζει μαζί με τους άλλους, για την κοινή ζωή.

Με τον τρόπο λοιπόν που λειτουργεί και ενεργεί η Συντονιστική Γραμματεία, ανακύπτει ζήτημα δημοκρατίας στο δίκτυο. Η Συντονιστική μάλιστα κοινοποιεί τις αποφάσεις της όχι στο όνομα του δικτύου, αλλά με τις υπογραφές των τριών που την απαρτίζουν. Αυτό δεν πρέπει να συνεχιστεί.

Διαφωνούμε όμως και με την ουσία μερικών αποφάσεων. Παραδείγματος χάριν, θεωρούμε λάθος την επαφή που επιδιώκεται με τις ντόπιες πολιτικές εξουσίες. Είμαστε δηλαδή κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε συνεργασία με την λεγόμενη «τοπική αυτοδιοίκηση», επειδή αποτελεί μέρος του προβλήματος, επειδή είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους και συνενόχους της κατάστασης στην οποία ζούμε. Τι νόημα είχαν λοιπόν οι συναντήσεις με τον αντινομάρχη και η προβολή τους στον τοπικό τύπο; Τραβάγαμε τα μαλλιά μας όταν το διαβάσαμε, νιώσαμε ξένοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση (δύο λέξεις δύο ψέματα) είναι να την καταγγείλουμε χωρίς ενδοιασμούς. Τι νόημα έχει επίσης στην εκδήλωση να κληθούν οι τοπικοί άρχοντες; Αν έχει ένα νόημα, θα είναι μόνο για να τους καταδείξουμε δημόσια.

Σε σχέση λοιπόν με την εκδήλωση, διαφωνούμε να «στηριχθεί» όπως προτείνετε από τη «Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και το Δήμο Χαλκίδας, ώστε να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από φορείς της αυτοδιοίκησης και να καλύψουν και τα έξοδα της ημερίδας». Γράφετε επίσης, «να καλέσουμε φορείς της αυτοδιοίκησης και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς». Αυτό όμως, που πρέπει να μας ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι η συμμετοχή του κόσμου και η δραστηριοποίησή του μαζί μας, οι οικονομικοί φορείς (τι ωραία λέξη) και η «τοπική αυτοδιοίκηση» έχουν αλλότρια συμφέροντα. Είναι φορείς εξουσίας και η σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί τους είναι η ξεκάθαρη κριτική και αντιθετική στάση.
Οι επαφές με την «τοπική αυτοδιοίκηση» θεωρούμε ότι είναι πολιτικάντικες κινήσεις και ξένες με μια δικτύωση η οποία θέλει να δράσει ενάντια στις κατεστημένες εξουσίες αλλά και να δημιουργήσει μια άλλου είδους θετικότητα μέσα στην πόλη.
Τα ίδια ισχύουν περίπου και για τις ΜΚΟ. Λειτουργούν ως άλλοθι του συστήματος, είναι αμφιλεγόμενες, αμφισβητούμενες και είναι ιεραρχικά δομημένες.

Μερικά σχόλια γύρω από το νόημα της φράσης « το ζήτημα είναι πολιτικό».

Όταν λέμε ότι το ζήτημα είναι πολιτικό, δεν εννοούμε απλά ότι αφορά το περιεχόμενο των αποφάσεων που παίρνουν οι πολιτικοί για τη ζωή μας (άρα αν μεταρρυθμίσουμε το συγκεκριμένο επίπεδο θα λυθεί και το πρόβλημα), αλλά ότι αφορά την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας στο σύνολό της. Σήμερα η πολιτική οργάνωση των κοινωνιών είναι ξεκάθαρα ιεραρχική και διευθύνεται από οικονομικές-στρατιωτικές-πολιτικές ολιγαρχίες. Όταν λέμε ότι «το ζήτημα είναι πολιτικό», εννοούμε ότι αφορά το ζήτημα της δημοκρατίας, δηλαδή ποιος αποφασίζει μέσα στην κοινωνία. Σήμερα, δεν αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας, άρα δεν ζούμε σε πραγματική δημοκρατία. «Το ζήτημα είναι πολιτικό», σημαίνει επίσης ότι έχουμε ανάγκη μιας πραγματικής δημοκρατικής επανάστασης. Κι αυτό για εμάς, προς το παρόν, σημαίνει τη δημιουργία αμεσοδημοκρατικών θεσμών μέσα στην κοινωνία, στους αντίποδες της κατεστημένης εξουσίας.
Ένα μικρό παράδειγμα μπορεί να γίνει και το δίκτυο, αρκεί να το προσπαθήσουμε.

Προτείνουμε λοιπόν:

Να δηλωθεί ρητά ο αμεσοδημοκρατικός και αντιιεραρχικός τρόπος λειτουργίας του δικτύου.

Όλες οι αποφάσεις του δικτύου να λαμβάνονται μέσω των γενικών συνελεύσεων. Έχει ήδη αποφασιστεί να είναι ομόφωνες (πρέπει όμως να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση που δεν θα υπάρχει ομοφωνία, αλλά θα χρειάζεται, εκ των πραγμάτων ή από τη σημαντικότητα της κατάστασης, να παρθεί μια απόφαση).

Οι γενικές συνελεύσεις να γίνονται κάθε έναν ή δύο μήνες. Να διοργανώνονται όχι μόνο στη Χαλκίδα, αλλά κάθε φορά και από διαφορετική συλλογικότητα στον τόπο της. Αυτό θα μας φέρει πιο κοντά, αλλά είναι και παράδειγμα αποκέντρωσης.

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για γρήγορες αποφάσεις, αυτό μπορεί να γίνεται και μέσω του διαδικτύου.

Η συντονιστική γραμματεία να συνδέει τις γενικές συνελεύσεις μεταξύ τους, να συντονίζει και να υλοποιεί τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται. Η διάρκειά της να είναι όσος και ο χρόνος ανάμεσα σε δύο συνελεύσεις. Κάθε συνέλευση να ορίζει (με κυκλικό τρόπο) τα άτομα που θα αποτελούν τη συντονιστική επιτροπή μέχρι την επόμενη συνέλευση.

Τα κείμενα και οι προτάσεις να υπογράφονται από το δίκτυο και όχι από τη συντονιστική.

Οι εκδηλώσεις και οι παρεμβάσεις που θα αποφασίζονται, θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, χωρίς «χορηγούς».

Κανείς δεν μπορεί να μιλάει εν ονόματι του δικτύου για ζητήματα που δεν έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση.

Οι ομάδες διατηρούν την πλήρη αυτονομία τους για τις ιδιαίτερες δράσεις τους, χωρίς να αναφέρονται στο δίκτυο.

Φιλικά
Μαύρο Πιπέρι του Ευβοϊκού

Κώστας Χαϊνάς είπε...

Κάποιες σκέψεις για το Δίκτυο κινήσεων πολιτών και συλλόγων για το περιβάλλον και κάποια άλλα θέματα

Το Δίκτυο που έχουμε συγκροτήσει εδώ και λίγους μήνες είναι ένα άτυπο δίκτυο κινήσεων πολιτών και συλλόγων, με βασικό στόχο να συναντηθούμε σε ένα κοινό δρόμο για τα μεγάλα προβλήματα του περιβάλλοντος. Η συνάντηση αυτή ασφαλώς δεν θα είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Θα έχει δυσκολίες αφού αποτελεί συνάντηση ανθρώπων με διαφορετικές καταβολές και διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά και κουλτούρες. Υπάρχουν όμως κοινά στοιχεία και αυτά είναι η ανησυχία για το περιβάλλον και γενικά με όλα τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Και αυτή η κοινή αναφορά δεν αποτελεί κάποια ξεκομμένη από τα υπόλοιπα κοινωνικά θέματα σχέση. Σήμερα η έννοια περιβάλλον συνδέεται άμεσα με όλα τα θέματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής μιας χώρας. Στα θέματα λοιπόν αυτά ο καθένας μας ανάλογα με τις εμπειρίες του, τις αναφορές του, την κουλτούρα του, μεμονωμένα ή συλλογικά ακφράζει την δική του προσέγγιση. Γι αυτό λοιπόν στις διάφορες συλλογικότητες που απαρτίζουν το δίκτυο μας υπάρχουν και οι διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο σημείο όμως αυτό χρειάζεται προσοχή. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλει το σύνολο της θεώρησής του για τα πράγματα στους υπόλοιπους. Πρέπει με ωριμότητα και σύνεση να αναζητήσουμε τα κοινά μας σημεία. Θα κάνουμε τις αναγκαίες συνθέσεις και θα βγάλουμε τις αποφάσεις μας.
Η γνώμη μου από την αρχή ήταν το δίκτυο να είναι ένας άτυπος οργανισμός, περισσότερο ένας χώρος συνάντησης, πολιτών και συλλογικοτήτων για το περιβάλλον. Οι αποφάσεις μας να είναι ομόφωνες, ώστε να μπορούμε να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη, δηλαδή όλοι μας να «πιεζόμαστε» και να αναζητούμε τα κοινά μας σημεία. Η συντονιστική γραμματεία να είναι μια επιτροπή όπου τα μέλη της να εναλάσσονται περιοδικά και να ορίζονται από τη συνέλευση. Ασφαλώς θα αποφασίζουν για θέματα που ήδη έχουμε ένα πλαίσιο από τη συνέλευση.
Από πολλούς φίλους σήμερα υποστηρίζεται η μετεξέλιξη του δικτύου σε ένα θεσμικό όργανα, με καταστατικό, μέλη, αρχαιρεσίες κ.λ.π. Δεν είμαι κάθετα αντίθετος με την προσέγγιση αυτή. Απλά εκφράζω κάποιες επιφυλάξεις εάν έχουμε κατακτήσει το επίπεδο εκείνο, αν μια μετεξέλιξη τέτοια έχει σήμερα τις προϋποθέσεις επιβίωσης και προοπτικής. Αυτό θα αποδειχθεί στην πράξη.

Για ορισμένα θέματα που έχουν τεθεί από φίλους του δικτύου.

1. Οι σχέσεις με την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Προσωπικά δεν αποδέχομαι ότι μπορούμε ως δίκτυο να είμαστε έξω από τις διεργασίες και λειτουργίες της κοινωνίας μας και ειδικότερα έξω και πέρα από την αυτοδιοίκηση κάθε επιπέδου. Όσο και διεφθαρμένες να είναι λίγες ή περισσότερες τοπικές εξουσίες, δεν παύουν να αποτελούν οντότητες που εκλέγονται από το λαό, όσο και να υποτιμά κάποιος τις διαδικασίες αυτές. Ο ουσιαστικός λόγος όμως είναι ότι η αυτοδιοίκηση σήμερα κάθε βαθμού καλείται να διαχειριστεί, να πάρει απόφάσεις για μεγάλα θέματα των πολιτών και του νομού μας. Εμείς ως κινήματα πολιτών δεν μπορεί να είμαστε έξω από τις διαδικασίες αυτές. Πρέπει να ενημερωνόμαστε, να συμμετέχουμε, να αγωνιζόμαστε, ώστε να παίρνονται αποφάσεις όσο γίνεται προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Άρα θα συναντηθείς με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, θα πας στις συνεδριάσεις τους, θα αγωνιστείς να επηρεάσεις τις αποφάσεις της. Παραδείγματα αυτής της παρέμβασης της κοινωνίας έχουμε πολλά. Στο Δήμο Κηρέως, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος κατάφερε μέσα από πολλές προσπάθειες και αγώνες να κερδίσει την τοπική αυτοδιοίκηση με την υπόθεση κατά της μονάδας λιθάνθρακα. Αυτή η στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά του λιθάνθρακα δημιούργησε τις προϋποθέσεις να γίνει ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα που μέχρι στιγμής έχει αποτρέψει την μονάδα στο Μαντούδι. Ανάλογα παραδείγματα έχουμε στον Δήμο Ταμυναίων, Διστύων και αλλού. Ακόμη και στους πιο δύσκολους χώρους όπως στο Δήμο Μεσσαπίων, η παρουσία των κινημάτων πολιτών και των συλλόγων περιβάλλοντος της περιοχής, απέτρεψε τελευταία αρνητικές αποφάσεις που είχαν να κάνουν με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της ΛΑΡΚΟ, που ανενόχλητη τόσα χρόνια δρα στο Μεσσάπιο. Στο Δήμο Χαλκίδας η συμμετοχή των πολιτών στις συνεδριάσεις της αυτοδιοίκησης, λειτουργεί πολλές φορές αποτρεπτικά για αρνητικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν εξ αρχής να είμαστε αρνητικοί με την αυτοδιοίκηση. Ασφαλώς και θα είμαστε απέναντι, σε αποφάσεις της αυτοδιοίκησης κατά του περιβάλλοντος και θα αγωνιστούμε να τις ανατρέψουμε. Αντίθετα η απουσία μας από τις διεργασίες και τις αποφάσεις της αυτοδιοίκησης, θα είναι η καλύτερη ευκαιρία για τα μεγάλα συμφέροντα κατά του περιβάλλοντος, να πιέσουν, να εκβιάσουν αποφάσεις υπέρ τους. Άρα λοιπόν και θα συναντηθείς μαζί τους, και θα ζητήσεις ενημέρωση και θα συμμετέχεις στις διαδικασίες της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού. Διαφορετικά όσες και συνελεύσεις και συζητήσεις και αν κάνεις χωρίς αυτές να αντανακλούν ενέργειες και δράση προς και με την κοινωνία, θα είναι συνελεύσεις ζύμωσης και ενδοσκόπησης, να λέμε μεταξύ μας τι καλά που τα λέμε, ή τι καλοί που είμαστε. Έτσι όμως δεν αλλάζει κανένας, δεν αλλάζει η κοινωνία.

2. Η στάση του Δικτύου απέναντι στα πολιτικά κόμματα
Η γνώμη μου είναι ότι η στάση μας απέναντι στα πολιτικά κόμματα πρέπει να είναι ανάλογη με την στάση τους απέναντι στα προβλήματα του περιβάλλοντος. Δεν μπορούμε επιδή έχουμε όλο αυτό το αρνητικό φορτίο των κομμάτων εξουσίας στη χώρα μας, συλλήβδην να καταδικάσουμε την πολιτική, τους πολιτικούς, τα κόμματα. Μόνο το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν κάποια εκατομύρρια μέλη στην χώρα μας είναι από μόνος του ένας λόγος που χρειάζεται μια πολιτική στάση απέναντί τους. Ασφαλώς δεν δεχόμαστε κομματικούς πατερναλισμούς και «καθοδηγήσεις» από κανένα κόμμα. Όμως δεν μπορούμε να αποκλείουμε από μέλη κομμάτων να είναι μέλη στο δίκτυό μας. Δεν μπορούμε να απκλείουμε συναντήσεις και επαφές με τα κόμματα και αποκλεισμούς από τις εκδηλώσεις μας κομματικών εκπροσώπων. Αν το κάνουμε θα αποκλείσουμε αυτόματα χλιάδες από το να μας ακούσουν. Και πως αλλιώς όμως μπορούμε να επηρεάσουμε τα πολιτικά κόμματα στις ακούμενες πολιτικές τους χωρίς επαφή μαζί τους ; Τα πολιτικά κόμματα κρίνονται από την κοινωνία. Ας βοηθήσουμε και εμείς, με την ενημέρωσή μας, με την κριτική μας, με τους αγώνες μας να δημιουργήσουμε στην κοινωνία εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν πιο αυστηροί κριτές των πολιτικών των κομμάτων. Και αν απορρίψει κάποιος ένα ή περισσότερα κόμματα ή να θέλετε όλο το υπάρχον κομματικό σύστημα, θα το απορρίψει η κοινωνία και όχι εμείς.

Κώστας Χαϊνάς
Χαλκίδα 13-11-2008